Please Wait...

Het recht van reclame en faillissement

Simone van Oosterhout's picture

Hebt u een roerende zaak verkocht, maar komt de koper zijn verplichting tot betaling van de koopprijs niet na? Roep dan het recht van reclame in. Het recht van reclame is (anders dan de naam doet vermoeden) het recht van de verkoper om een door hem geleverde roerende zaak (en dus geen registergoed) door middel van een schriftelijke verklaring van de koper terug te vorderen als de koopprijs niet (volledig) is betaald en de betalingstermijn inmiddels verstreken is.

Het recht van reclame hoeft (anders dan het eigendomsvoorbehoud, zie hiervoor mijn eerdere blog: http://www.blue-legal.nl/blog/lever-onder-eigendomsvoorbehoud/) niet vooraf te zijn overeengekomen tussen u en de koper.

Het recht van reclame moet worden ingeroepen door middel van een schriftelijke verklaring. Dit moet gebeuren binnen zes weken nadat de vordering opeisbaar is geworden of binnen zestig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de zaak in eigendom van de koper is overgedragen. Roept u het recht niet tijdig in, dan komt het recht op reclame te vervallen.

De verklaring hoeft in principe niet meer te bevatten dan de mededeling dat u het recht van reclame inroept voor de betreffende zaak. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden, waardoor u weer de eigendom van de betreffende zaak krijgt.

Het inroepen van het recht van reclame is ook mogelijk bij faillissement. Als u een roerende zaak hebt geleverd en de koper gaat failliet (en zal dus de koopprijs niet meer gaan betalen), dan kunt u door het tijdig inroepen van het recht van reclame de eigendom van de zaak terugkrijgen. De zaak is dan niet langer eigendom van de curator (die in plaats treedt van de koper) en de curator moet de zaak terug leveren aan u. Hierdoor lijdt u dus geen verlies. Ook is het mogelijk dat de curator besluit alsnog de zaak te kopen. De curator zal u hiervoor dan alsnog de koopprijs betalen.

U hebt als verkoper dan ook naast het eigendomsvoorbehoud, ook de mogelijkheid om uw zaak terug te krijgen door middel van het recht op reclame. Ook als de koper failliet is.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: