Please Wait...

Aansprakelijkheid voor schulden ontstaan bij oprichting vennootschap

Wendy Charko's picture

Een ondernemer kiest er vaak voor om zijn onderneming in een besloten vennootschap te voeren. Dit kan om fiscale redenen zijn, maar vaak is dit om het privé- en zakelijke vermogen van de ondernemer te splitsen. Zakelijke schuldeisers kunnen de directeur dan in principe niet privé aanspreken. In geval van schulden die zijn ontstaan voor oprichting van de B.V. gaat deze vlieger niet op.

Gemiddeld zal het een aantal weken of maanden duren voordat de B.V. daadwerkelijk is opgericht. De oprichter van de vennootschap gaat in die periode vaak al namens de B.V. in oprichting (de B.V. i.o.) betalingsverplichtingen aan. Vaak wordt dan gedacht dat die verplichtingen niet voor rekening van de B.V. komen, maar voor de directeur in privé. De B.V. bestaat immers nog niet. Het zit anders.

De wet bepaalt dat deze betalingsverplichtingen namelijk wél voor rekening van de B.V. komen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De B.V. dient die verplichtingen te bekrachtigen. Bekrachtiging is pas mogelijk als de B.V. daadwerkelijk is opgericht. Het bekrachtigen kan zowel impliciet als expliciet gebeuren. Vaak kan de bekrachtiging stilzwijgend uit het handelen van de B.V. worden afgeleid.

Tot aan de bekrachtiging is de directeur zelf hoofdelijk verbonden. Met andere woorden: de verplichtingen komen tot dat moment dus voor rekening van de directeur in privé.

Door de bekrachtiging is de directeur niet langer hoofdelijk verbonden. Hierop bestaat één uitzondering. Indien de B.V., ondanks de bekrachtiging, haar verplichtingen niet nakomt, dan is de directeur aansprakelijk voor de schade die een derde daardoor lijdt. Dit geldt alleen als de directeur wist of kon weten dat de B.V. haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

Wanneer de vennootschap binnen een jaar na oprichting failliet gaat, dan wordt vermoed dat de directeur wist of kon weten dat de B.V. failliet zou gaan. De directeur moet dan bewijzen dat dit niet het geval was.

Hebt u te maken met een debiteur (B.V.) die pas sinds kort is opgericht en uw facturen niet betaalt? Of bestaat u zelf pas kort, en dreigt faillissement? Neem dan contact op met ons kantoor. Onze incassoadvocaat neemt u graag werk uit handen zodat u zich kunt focussen op uw business.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: