Please Wait...

Is de kantonrechtersformule weer in gebruik?

Noortje van den Berg's picture

Wie ontslagen wordt en langer dan twee jaar in dienst is, krijgt een ontslagvergoeding mee, de transitievergoeding. Voor ontslagzaken waarbij de werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld heeft, kent de wet daarnaast ook een extra vergoeding. Deze billijke vergoeding is in de praktijk al enkele keren uitgekeerd. Voor die vergoeding bestaat geen berekeningsformule, en de hoogte van de toegekende bedragen lopen fors uiteen, van een paar honderd euro tot zo’n 50.000 euro.

Volgens minister Asscher moet de bepaling van de hoogte van de billijke vergoeding maatwerk zijn. Er moet onder meer gekeken worden naar de mate van verwijtbaarheid van de werkgever. De kantonrechter in Amsterdam heeft onlangs geoordeeld dat die maatstaf ‘onbruikbaar is’, omdat er niet wordt gekeken naar de geleden schade voor de werknemer. De kantonrechtersformule doet dat wel, en zou daarom ‘in beginsel’ gebruikt moeten worden voor de berekening van de billijke vergoeding, meent de kantonrechter.

De situatie

De werkgever heeft van het UWV WERKbedrijf geen toestemming gekregen om de arbeidsovereenkomst met de werknemer wegens bedrijfseconomische redenen op te zeggen. Vervolgens is de toegang tot de computer voor de werknemer geblokkeerd en zijn er taken opgedragen die eindig waren en werkzaamheden die aan derden zijn toebedeeld. De werkgever heeft de kantonrechter uiteindelijk verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van een verstoorde arbeidsverhouding.

De kantonrechter  is echter van mening dat de werkwijze van de werkgever erop gericht is een verstoorde arbeidsverhouding uit te lokken in de hoop op deze manier met een minimum aan kosten de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindiging.

Naast de transitievergoeding wordt een billijke vergoeding aan werknemer toegekend van in totaal
€ 60.000,- bruto omdat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De billijke vergoeding is op basis van de kantonrechtersformule berekend.

Ondanks dat deze uitspraak tot op heden een vreemde eend in de bijt lijkt te zijn, is dossieropbouw sinds 1 juli 2015 nog belangrijker geworden. Hiermee kan worden voorkomen dat een werkgever een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Wij kunnen u ondersteunen in het opbouwen of beoordelen van een ontslagdossier.

Bron: Rechtbank Amsterdam 29 januari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:400

 

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: