Please Wait...

Modelovereenkomsten voor het bemiddelen van zzp’ers

Noortje van den Berg's picture

Zelfstandigen werken soms via bemiddelaars omdat het op die manier makkelijker is opdrachten te krijgen. Een reden voor opdrachtgevers om te werken via een bemiddelaar is dat daarmee het aantal contractspartijen beperkt blijft.

De NBBU en de ABU hebben, nu de VAR wordt afgeschaft, aan de Belastingdienst een overeenkomst voorgelegd gericht op het bemiddelen van zelfstandigen. De Belastingdienst heeft de voorgelegde overeenkomsten goedgekeurd en deze modelovereenkomsten op de website van de Belastingdienst gepubliceerd. Indien partijen werken volgens deze modelovereenkomst ontstaat, zou er geen sprake moeten zijn van een dienstverband tussen de zelfstandige, de opdrachtgever en/of de bemiddelaar. In dat geval is er geen verplichting loonheffingen af te dragen of te voldoen.

Modelovereenkomst NBBU

De modelovereenkomst bemiddeling, opgesteld door de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) betreft een tweepartijenovereenkomst tussen de bemiddelaar en de zelfstandige. Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken als sprake is van bemiddeling bij het tot stand komen van overeenkomsten van opdracht of aanneming van werk tussen de zelfstandige en een derde.

Modelovereenkomst ABU

De  modelovereenkomst bemiddeling, opgesteld door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) betreft een driepartijenovereenkomst tussen de bemiddelaar, de zelfstandige en de opdrachtgever. Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken als sprake is van bemiddeling tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer en opdrachtverstrekking door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

Wat is cruciaal?

Net als bij de andere modelovereenkomsten die zijn gepubliceerd door de Belastingdienst, zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of sprake is van een dienstverband geel gearceerd. Hiervan mag niet worden afgeweken. Van de niet-gearceerde artikelen wel, voor zover dat niet in strijd is met de gearceerde artikelen.

Het idee hierachter is dat de opdrachtnemer/zelfstandige zich uitsluitend tegenover de opdrachtgever/derde verplicht om arbeid te verrichten, waarbij uitsluitend die opdrachtgever/derde de afgesproken beloning verschuldigd is.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: