Please Wait...

Ontslag op staande voet en de opzeggingsbrief

Maaike Blankert's picture

Als een werkgever ervoor kiest ontslag op staande voet te geven, moet dit ontslag bevestigd worden in een opzeggingsbrief. Aan deze brief zijn vereisten verbonden. Zo moet de brief snel na het ontslag verstuurd worden en moet de reden van het ontslag worden benoemd.

Reden voor ontslag

Voor de werknemer moet het duidelijk zijn waarom aan hem een ontslag op staande voet is gegeven. Dit moet dus zorgvuldig worden geformuleerd in de opzeggingsbrief. Deze brief is namelijk leidend als er een discussie over komt. En dat volgt er geregeld, met soms houdt het ontslag op staande voet achteraf toch geen stand.

Strafrechtelijke termen

Een lijn in de rechtspraak is altijd geweest dat werkgevers zorgvuldig moeten zijn met het gebruik van strafrechtelijke termen als onderbouwing voor het gegeven ontslag op staande voet. Het is beter om in algemene bewoordingen te omschrijven wat er gebeurd is. De werkgever loopt namelijk het risico dat alle elementen van de delictsomschrijving bewezen moeten worden, om aan te tonen dat de gegeven reden voor het ontslag op staande voet ook daadwerkelijk aanwezig is.

“Diefstal van bedrijfseigendommen”

De Hoge Raad heeft hier recent een oordeel over gegeven. De werknemer in deze kwestie had zonder toestemming zijn zakelijke tankpas gebruikt om privé te tanken. De werkgever heeft hem om die reden op staande voet ontslagen en in de opzeggingsbrief als reden “diefstal van bedrijfseigendommen” vermeld. In de procedure die volgde, werd gediscussieerd over de strafrechtelijke term diefstal, of diefstal bewezen kan worden en of er daarmee een grond is voor ontslag op staande voet. Volgens de werknemer heeft het gebruik van het woord ‘diefstal’ namelijk tot gevolg dat de werkgever alle bestanddelen van deze strafrechtelijke delictsomschrijving moet bewijzen.

Reden duidelijk?

De Hoge Raad gaat in dit geval niet in de uitleg van de werknemer mee. Van belang is dat het voor de werknemer direct duidelijk is waarom hij is ontslagen. Op die manier kan de werknemer bepalen of hij het met de werkgever eens is en of hij tegen het ontslag in wil gaan. De Hoge Raad oordeelt dat het voldoende is als het voor de werknemer direct duidelijk is welke dringende reden tot de opzegging heeft geleid en dat daar geen twijfel over is. De Hoge raad vindt dat hier in dit geval sprake van is. Het ontslag op staande voet blijft dus in stand.

Formulering blijft belangrijk

De uitspraak van de Hoge Raad leert ons dat de letterlijke tekst van een opzeggingsbrief na ontslag op staande voet niet altijd doorslaggevende is. Het gaat er ook om of het voor de werknemer direct duidelijk is welke dringende reden tot het ontslag op staande voet heeft geleid.

De Hoge Raad lijkt werkgevers dus wat meer ruimte te geven, maar mijn advies blijft: formuleer zorgvuldig. Ieder ontslag op staande voet staat op zichzelf, dus neem altijd eerst contact op met een van de arbeidsrecht advocaten van Blue Legal.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: