Please Wait...

Wetswijziging: conservatoir beslag in een ander EU-land vereenvoudigd

Simone van Oosterhout's picture

In een eerdere blog heeft mijn collega Wendy van Rijckevorsel uitgelegd hoe het conservatoir beslag in zijn werk gaat.

In het kort: uw debiteur zegt toe te zullen betalen, maar doet dit niet. Om uw vordering veilig te stellen, kan u (met behulp van een advocaat) conservatoir beslag leggen. Vaak zal dit op de bankrekening van de debiteur zijn. Hierdoor wordt het geld als het ware bevroren en kan de debiteur het geld niet langer uitgeven.

Met een verzoekschrift wordt de rechter om toestemming gevraagd om beslag te leggen. Vaak beslist de rechtbank diezelfde dag nog op het verzoekschrift. Zodra de rechter toestemming heeft gegeven om beslag te leggen, geeft uw advocaat de deurwaarder opdracht om beslag te leggen.

Per 18 januari 2017 heeft de Europese Unie (door middel van een EU-verordening) het makkelijker gemaakt om ook op een bankrekening in een ander EU-land conservatoir beslag te leggen. Het dient dan wel te gaan om een geldelijke vordering in een burgerlijke of handelszaak.

Het doel van de EU-verordening is het innen van buitenlandse vorderingen te vereenvoudigen. Hiertoe is in de verordening een procedure opgenomen voor het leggen van conservatoir beslag op een bankrekening in een ander EU-land (m.u.v. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk). Vóór 18 januari 2017 moest voor conservatoir beslag op een bankrekening in een ander EU-land, naar de rechter in dat betreffende land. Nu kan de schuldeiser gewoon naar de rechter in Nederland.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: