Please Wait...

Nederlandse Franchise Code wordt wet

Pricilla Sadhoe's picture

Onlangs is er in het nieuws en onze berichtgeving voorbijgekomen dat de Nederlandse Franchise Code (‘NFC’) wet zal worden.  De Code was geïntroduceerd om de franchise branche van een vorm van regulering te voorzien die vrijwillig toegepast kon worden. Doordat deze zelfregulering binnen de branche is uitgebleven, zal de Code alsnog wettelijk verplicht worden. Naar verwachting zal dit voorjaar het wetsvoorstel ingediend worden.

Nederlandse Franchise Code

Duidelijk is dat de Code leidend zal zijn voor het wetsvoorstel. De belangrijkste veranderingen in de Code waren o.a. voor zowel franchisegever, als franchisenemer , de uitgebreidere informatieverplichting van de franchisenemer, de onderzoeksplicht van de franchisenemer alvorens een franchise te starten en vooral voldoende concreet uitgewerkte verplichtingen van beide partijen in de franchiseovereenkomsten met betrekking tot de franchiseformule, maar tevens enige communicatie richtlijnen voor  franchisegever en –nemer. In welke mate de gedragsregels van de NFC wet zullen worden en daarbij ruimte zullen laten voor beide partijen zal nog moeten blijken. Vanuit de branche is al kritiek gekomen dat de Code te strikt zou zijn om na te kunnen leven. Een van de doelen van de Code was het versterken van de positie van de franchisenemers. De strikte regels die mogelijk wet worden, zouden de contractsvrijheid kunnen beperken. Indien dit uiting vindt in de nieuwe wet zal het van belang zijn voor franchisegevers en -nemers deze ontwikkeling in goede banen te leiden.

Naar onze mening is het belangrijk om te anticiperen op deze ontwikkeling en uw contracten en bedrijfsvoering stapsgewijs ‘NFC proof’ te krijgen, zodat op de lange termijn de komst van de nieuwe wet geen obstakel zal vormen voor uw franchise.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: