Please Wait...

Premievrijstelling: geen transitievergoeding

Margot Verhoeven's picture

Onlangs oordeelde de kantonrechter over de transitievergoeding in relatie met de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. De premievrije voortzetting van de opbouw van het ouderdomspensioen moet volgens de kantonrechter worden aangemerkt als een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening indien dit als zodanig in een cao is opgenomen.

Gekeken moet worden naar het algemene financiële voordeel voor de werknemer. De werknemer hoeft niet direct te kunnen genieten van de voorziening.

Wat was de situatie? Een werkgever vraagt na 104 weken arbeidsongeschiktheid van de werknemer toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Het UWV verleent deze vergunning en werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op zonder betaling van een transitievergoeding. De werknemer heeft vervolgens op grond van de cao recht op een premievrije voortzetting van de opbouw van het ouderdomspensioen. In de cao is opgenomen dat de premievrije voortzetting van de opbouw van het ouderdomspensioen (ook als het arbeidsongeschiktheidspensioen niet tot uitkering komt) moet worden aangemerkt als een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening.

Dus wanneer er een dergelijke regeling is opgenomen in de cao, dan maakt de werknemer daarnaast geen aanspraak op een transitievergoeding. Hoewel de achtergrond van de transitievergoeding ook andere doeleinden met zich meebrengt (transitie naar een nieuwe baan), wordt daar in dit geval aan voorbij gegaan. De kantonrechter oordeelt verder dat niet moet worden gekeken naar het (eerste) moment van uitkering van deze vergoeding (bij het einde van het dienstverband dus), maar naar het financiële voordeel dat de premievrije opbouw van het ouderdomspensioen voor de werknemer oplevert. De rechter vindt in de wet geen aanknopingspunt dat de werknemer direct moet kunnen genieten van de voorziening.

De kantonrechter interpreteert in dit geval erg vrij. Er bestaat een kans dat in hoger beroep anders wordt geoordeeld op grond van de derogerende of beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. We blijven het volgen!

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: