ICT-Recht

Wetgeving AI

De eerste wetgeving voor artificiële intelligentie (AI): de regie terug in handen

Het Europees Parlement heeft op 14 juni 2023 met een overgrote meerderheid de wetgeving over kunstmatige intelligentie (AI) aangenomen. De beoogde Europese verordening die de Europese Commissie in 2021 presenteerde reguleert het ontwerpen van AI, het gebruik ervan en de verkoop van AI-systemen. Tevens verbiedt de nieuwe AI wet gezichtsherkenning met slimme camera’s in de publieke ruimte en komen bindende regels voor grote chatbotmodellen zoals het befaamde ChatGPT.

DSA | digital service acts

Digital Service Act (DSA), wat gaat er gebeuren?

De Digital Services Act regelt de verantwoordingsplicht en de aansprakelijkheid voor aanbieders van grote intermediaire diensten op het gebied van social media, online marktplaatsen en online zoekmachines. Vanuit de DSA gelden stringente regels voor de gehele interne markt (EU) met als doel gebruikers van digitale platformen en zoekmachines extra bescherming te kunnen bieden tegen de online verspreiding van illegale en schadelijke inhoud en het bieden van extra waarborgen voor de bescherming van grondrechten van online gebruikers.

Direct marketing en persoonsgegevens - Blue Legal

Direct marketing en persoonsgegevens

Iemands persoonsgegevens verzamelen en deze gebruiken voor vormen van direct marketing, is een doelgerichte manier om klanten aanbiedingen te kunnen doen. In veel gevallen is hier echter toestemming voor nodig. In onze vorige blog over het plaatsen van cookies, schreven wij al dat toestemming aan verschillende eisen moet voldoen. Onlangs ontvingen wij de vraag of het mogelijk is om toestemming voor aanmelding voor de nieuwsbrief in de algemene voorwaarden op te nemen. Een interessante en typische AVG vraag met een helder antwoord.