Please Wait...

July 2020

Home » Archief Blog » July 2020

Hoe versterkt de nieuwe franchisewet de positie van de franchisenemer?

29-07-2020 - 15:15
Blue Legal

Door: Blue Legal

De Wet Franchise is recent aangenomen waarin nadere regels zijn opgemaakt ter versteviging van de positie van de franchisenemer tegenover de franchisegever. Die nieuwe wet zal met ingang van 1 januari 2021 kracht zijn in Nederland en zal de franchisebranche flink opschudden omdat er daardoor nieuwe rechten en plichten gaan gelden voor zowel de franchisegevers als de franchisenemers. Ook vraagt de wet op korte termijn aanpassing van de franchiseovereenkomsten zodat zij op 1 januari 2021 geheel aan de wet voldoen.=

Wetsvoorstel afschaffing verpandingsverbod

29-07-2020 - 14:00
Jurgen van Asten

Door: Jurgen van Asten

Op 3 juni heeft minister Dekker van Rechtsbescherming een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel wordt al jaren aangemoedigd door verschillende ondernemersorganisaties. Het ziet namelijk toe op de afschaffing van het verpandingsverbod dat verankerd ligt in het tweede lid van artikel 3:83 BW.

Netflix just chill?

29-07-2020 - 13:45
Blue Legal

Door: Blue Legal

Onlangs heeft Netflix een rechtszaak gewonnen tegen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het vermelden van contactgegevens op de website van Netflix. De ACM had Netflix een last onder dwangsom opgelegd: als Netflix geen e-mailadres op de website zou zetten die voor consumenten goed vindbaar zou zijn, zou Netflix een boete opgelegd krijgen. Volgens de ACM overtrad Netflix namelijk Europese wetgeving door geen e-mailadres op de website te zetten. De rechter heeft geoordeeld dat van een overtreding geen sprake was.

Pensioen voor Payrollers: Wat zijn mijn verplichtingen?

24-07-2020 - 14:30
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven

Vast personeel moet aantrekkelijker worden en payrollers moeten niet gaan concurreren op arbeidsvoorwaarden met vaste werknemers. In de WAB is om deze redenen een pensioenmaatregel opgenomen. De maatregel houdt in dat alle payrollers een adequate pensioenopbouw toegekend krijgen. Wat is nu eigenlijk een ‘adequate pensioenregeling’ en hoe regel je dat?

Eerste toewijzing ontbindingsverzoek op de i-grond is een feit!

14-07-2020 - 17:30
Blue Legal

Door: Blue Legal

Na meer dan 10 afwijzingen op de i-grond lijkt er toch hoop te zijn voor werkgevers die te maken hebben met lastige ontslagzaken.

De i-grond, oftewel de cumulatiegrond in ontslagprocedures, was sinds de invoering van de WAB per 1 januari 2020 nog door geen enkele rechter gehonoreerd, maar inmiddels is het eerste ontbindingsverzoek op deze grond een feit. Het betreft een uitspraak van 6 juli jl. van de rechtbank Midden-Nederland (locatie Almere). Grote vraag is natuurlijk: wat maakt deze zaak anders dan voorgaande zaken waarin de i-grond werd afgewezen?

Van wie is jouw medisch dossier eigenlijk?

10-07-2020 - 09:00
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon

Iedereen zegt het makkelijk; ‘mijn’ medisch dossier. Dit is niet meer dan logisch, het dossier gaat namelijk over jou en niemand anders. Maar van wie is het eigenlijk? Met andere woorden: wie is de eigenaar van het dossier met al jouw medische gegevens? Deze vraag was in de tijd voor het internet niet lastig om te beantwoorden, maar nu de dossiers digitaal zijn, blijkt dat toch een stuk lastiger…

Wat zijn de voordelen van een raamovereenkomst?

06-07-2020 - 09:15
Wendy Charko

Door: Wendy Charko

Wanneer uw onderneming met enige regelmaat producten uit dezelfde productgroep of van dezelfde leverancier inkoopt, kan het interessant zijn om de inkoopbehoeften samen te voegen. Het is namelijk bepaald niet efficiënt om tientallen keren per jaar dezelfde of vergelijkbare orders aan één en dezelfde leverancier te sturen. Die praktijk stroomlijnen kan via een afroepcontract of via een raamcontract. Het verschil tussen die twee zit hem in de flexibiliteit van de orders.

Wat weet jij van De wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) die vandaag ingaat?

01-07-2020 - 10:15
Blue Legal

Door: Blue Legal

Op basis van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) hebben partners na de geboorte van hun kind recht op extra verlof. In plaats van twee dagen betaald geboorteverlof kregen werknemers vanaf 1 januari 2020 de werkelijke arbeidsduur betaald verlof. Tevens is het geboorteverlof voor adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid van vier naar zes weken.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: