Please Wait...

June 2020

Home » Archief Blog » June 2020

De kracht van een digitale handtekening

26-06-2020 - 13:45
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon

In de verdergaande digitalisering van onze samenleving worden ook steeds meer contracten online afgesloten. Ook de ondertekening gaat dan digitaal; online ondertekenen is natuurlijk heel praktisch. Maar, wat is nu eigenlijk de juridische status van de elektronische handtekening?

Daar wordt vaak heel ingewikkeld over gedaan, maar dat is het zeker niet. Met een beetje fantasie kun je stellen dat de Romeinen destijds al met deze mogelijkheid rekening hebben gehouden.

Hoe werken ontbindende voorwaarden?

22-06-2020 - 13:00
Blue Legal

Door: Blue Legal

Iedereen die wel eens een huis heeft verkocht of gekocht kent de bijzondere clausule wel die zegt dat de koop niet doorgaat als de bank niet meewerkt. Maar een dergelijke bepaling is niet enkel beperkt tot de koop van een onroerend goed. En een dergelijke ontbindende voorwaarde kan óók andere redenen hebben (dan de financiering).

Hoe kan je snel reorganiseren?

05-06-2020 - 10:45
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon

Dit derde deel van de serie over ‘de reorganisatie’ zal wat meer gericht zijn op de feitelijke veranderingen in het personeel. Het besluit tot reorganiseren is genomen, de Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd en er is, zoals de WMCO dicteert, melding gedaan van het ontslag aan de vakbonden. Nu begint het echt! Maar hoe gaat dat eigenlijk verder?

De mogelijkheden met een elektronische handtekening, wat is betrouwbaar?

03-06-2020 - 10:15
Blue Legal

Door: Blue Legal

Digitalisering van onze samenleving
Steeds meer bedrijven binnen Europa maken gebruik van de mogelijkheden die elektronische handtekeningen bieden, dit vooral naar aanleiding van de toenemende digitalisering van onze samenlevingen. Als gevolg van het veelvuldig vanuit huis werken zal het gebruik  en de behoefte van elektronische handtekeningen verder toenemen.  Wat kan en mag er al?

26-06-2020 - 13:45
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon
22-06-2020 - 13:00
Blue Legal

Door: Blue Legal
05-06-2020 - 10:45
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: