Please Wait...

March 2020

Home » Archief Blog » March 2020

Tegemoetkoming medewerker na een bedrijfsverhuizing: ben je verplicht tegemoet te komen in extra kosten als de reiskosten/reisduur/verhuiskosten van de werknemer?

25-03-2020 - 15:30
Babet Leenders

Door: Babet Leenders

Het vervoer tussen de woning en de standplaats van de medewerker is in beginsel voor eigen rekening van de werknemer, dat houdt in dat je als medewerker in beginsel zowel de reiskosten als de reistijd zelf moet betalen. Toch zie je vaak dat in de cao, het bedrijfsreglement of in de arbeidsovereenkomst (andere) afspraken over afspraken zijn gemaakt.

Wanneer is er sprake van overmacht?

25-03-2020 - 11:00
Wendy Charko

Door: Wendy Charko

Overeenkomsten die worden gesloten, moeten worden nagekomen, dat is nu eenmaal de regel. Wordt dat niet gedaan, dan kan er aan de hand van bijvoorbeeld wanprestatie actie worden ondernomen tegen die inbreuk. Toch zou dat niet altijd gerechtigheid opleveren: soms kan de omstandigheid dat de overeenkomst niet wordt nagekomen namelijk niet worden toegerekend aan de schuldenaar. In zo’n geval kan er sprake zijn van overmacht. Met de situatie waar we ons nu in verkeren, staat dit leerstuk deze tijd hoger op de agenda.

Een gewaarschuwd werkgever telt voor twee: ontduiken van de ketenregeling via uitzenden of payrolling is niet toegestaan.

18-03-2020 - 13:15
Blue Legal

Door: Blue Legal

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een uitzendkrachtcontract na diverse arbeidsovereenkomsten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is. Werkgevers: wees gewaarschuwd als je werknemers op deze manier voor je hebt werken of als die optie met jou besproken wordt door een payroll- of uitzendbedrijf.

Hoe bereid je een organisatie voor op een beursgang?

04-03-2020 - 13:15
Pricilla Sadhoe

Door: Pricilla Sadhoe

Er kunnen verschillende redenen zijn een gang naar de beurs te overwegen.

De belangrijkste reden voor een bedrijf om naar de beurs te gaan is doorgaans de zoektocht naar geld. Met het geld van aandeelhouders is er meer budget om bijvoorbeeld nieuwe manieren te vinden om producten te ontwikkelen, om uit te breiden of om een overname te financieren.

Eenmaal op de beurs is het voor een partij ook weer makkelijker om in de toekomst extra geld aan te trekken, bijvoorbeeld via een kapitaalverhoging of via het uitgeven van leningen. Dit verbetert de kaspositie van een bedrijf.

Wat betekent de meldingsplicht voor buitenlandse detachering?

02-03-2020 - 11:00
Blue Legal

Door: Blue Legal

Buitenlandse dienstverrichters uit de Europese Economische Ruimte  zijn verplicht om tijdelijke opdrachten in Nederland aan te kondigen via een online meldloket bij de SVB. Werkzaamheden die op of na 1 maart 2020 in Nederland starten moeten gemeld worden via dit loket.

Voor wie?

De meldingsplicht zal gaan gelden voor buitenlandse werkgevers en meldingsplichtige zelfstandigen die tijdelijk hun werkzaamheden in Nederland gaan verrichten. Deze meldingsplicht volgt uit de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: