Please Wait...

July 2018

Home » Archief Blog » July 2018

Ook Jehova’s moeten aan de privacywet voldoen

27-07-2018 - 14:45
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

Jehova’s staan bekend om hun manier van het geloof verspreiden, namelijk van deur-tot-deur. Maar is dit wel in lijn met de privacywetgeving? Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de wijze waarop de Jehova’s dit doen niet mag. Kan deze lijn doorgetrokken worden naar uw onderneming?

Should I stay or should I go? - Brexit  

25-07-2018 - 08:45
Hilde Amsing

Door: Hilde Amsing

Het kan niemand ontgaan zijn. Het Verenigd Koninkrijk gaat “ons” verlaten en daar is al menig letter over op papier gezet. Maar wat gaat dat nu voor de overnamepraktijk en op arbeidsrechtelijk gebied betekenen?

De verwachting is dat de Brexit gaat zorgen voor een terugloop van het aantal grensoverschrijdende fusies en overnames. Ook de waarde van in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven zal vermoedelijk in het algemeen omlaag gaan.

Niets nieuws, maar wel goed nieuws!

18-07-2018 - 09:45
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven

Het wetsvoorstel “Compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte” is op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer en op 5 juli 2018 door de Tweede Kamer aangenomen. Het is de bedoeling dat de wet per 1 april 2020 in werking treedt. Werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen nadat een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst gaat, krijgt deze terug van het UWV. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

Waar betaalt het UWV dit van? De uniforme premie voor het Algemeen Werkgeversfonds (Awf) zal wel worden verhoogd.

De privacymachinerie komt op gang

13-07-2018 - 14:00
Hilde Amsing

Door: Hilde Amsing

Op 29 juni jongstleden maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend hoeveel privacyklachten zij -een maand na inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben ontvangen. Dat waren er ruim 600 in die eerste maand. 

27-07-2018 - 14:45
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
25-07-2018 - 08:45
Hilde Amsing

Door: Hilde Amsing
18-07-2018 - 09:45
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven
13-07-2018 - 14:00
Hilde Amsing

Door: Hilde Amsing
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: