Please Wait...

September 2017

Home » Archief Blog » September 2017

Het nut van nodige toewijding

28-09-2017 - 16:15
Hilde Amsing

Door: Hilde Amsing

Nodige toewijding is de Nederlandse vertaling van het in overnametaal gangbare begrip “due diligence”.

In het kader van een overnametraject zou het due diligence-onderzoek een belangrijke plek moeten hebben. Namelijk, in het ideale geval biedt een dergelijk onderzoek de mogelijkheid een deugdelijke afweging te maken van de voor- en nadelen, de kansen alsook de risico’s en beperkingen en inzage in alle aspecten van het verleden, heden en de toekomst van een potentieel over te nemen onderneming.

Chronologisch gezien vindt een due diligence-onderzoek plaats nadat koper en...

De Corporate Governance Code 2017 is er!

28-09-2017 - 15:45
Pricilla Sadhoe

Door: Pricilla Sadhoe

De bestaande code was aan vernieuwing toe en zodoende is op 21 augustus jongstleden de nieuwste versie van de Corporate Governance Code gepubliceerd.

De Nederlandse corporate governance code is een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven met als doel verbeterde transparantie in de jaarrekening, betere verantwoording aan de raad van commissarissen en een versterking van de zeggenschap en bescherming van aandeelhouders.

Vergun Verging Vergunning

28-09-2017 - 15:30
Hilde Amsing

Door: Hilde Amsing

Deze zomer hielden wij ons bezig met de overname van een internationaal opererende onderneming op het gebied van handel, transport, op- en overslag van allerlei gassen.

Zakendoen in het buitenland? Nu toegankelijker voor het MKB door de Kennisvouchers SIB

27-09-2017 - 15:45
Pricilla Sadhoe

Door: Pricilla Sadhoe
Wilt u zich graag uitgebreid juridisch laten adviseren over (het starten met) ondernemen in het buitenland?

Met de kennisvouchers SIB, een initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken onder uitvoering van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), is het mogelijk om een deel van uw (juridische) adviseurskosten vergoed te krijgen indien u voldoet aan de voorwaarden.

Meldplicht datalekken in de Wbp en de AVG

22-09-2017 - 15:00
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

Sinds 1 januari 2016 geldt de Wet meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties, zowel publiek als privaat, direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. De meldplicht datalekken heeft als doel om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen. In de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze meldplicht verder uitgebreid en zijn de boetes verhoogd.

Regeling internationaal handelsverkeer

19-09-2017 - 22:15
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven

Op 1 juli 2017 is de regeling internationaal handelsverkeer in werking getreden. De regeling is een opvolger van de pilot kennisindustrie die per 1 juli jl. is vervallen en geeft het internationale bedrijfsleven de mogelijkheid om flexibel arbeidskrachten tijdelijk naar Nederland te laten komen (zonder werkvergunning).

Geen werkvergunning, dat klinkt aantrekkelijk! Maar dan moet de regeling van toepassing zijn op het traject en zal het bedrijf aan de overige vereisten moeten voldoen. Hieronder een opsomming van de belangrijkste aandachtspunten:

Het is lastig vissen in een lege vervangingspool

12-09-2017 - 22:15
Fons Smid

Door: Fons Smid

Sinds de invoering van de WWZ is het voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs duidelijk merkbaar dat steeds minder leraren interesse hebben in een vervangingspool. Dat heeft te maken met de gewijzigde ketenregeling. Om het geheugen even op te frissen: De ketenregeling is de wettelijke regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke arbeidscontracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden, voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Meldplicht datalekken in de Wbp en de AVG

06-09-2017 - 22:15
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

 

Sinds 1 januari 2016 geldt de Wet meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties, zowel publiek als privaat, direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. De meldplicht datalekken heeft als doel om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen. In de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze meldplicht verder uitgebreid en zijn de boetes verhoogd.

28-09-2017 - 16:15
Hilde Amsing

Door: Hilde Amsing
28-09-2017 - 15:45
Pricilla Sadhoe

Door: Pricilla Sadhoe
28-09-2017 - 15:30
Hilde Amsing

Door: Hilde Amsing
22-09-2017 - 15:00
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
19-09-2017 - 22:15
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven
06-09-2017 - 22:15
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: