Please Wait...

May 2016

Home » Archief Blog » May 2016

Juridische begrippen in het civiele recht

26-05-2016 - 15:30
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

In mijn eerdere blog heb ik de procedure bij de civiele rechter al vereenvoudigd uitgelegd. In deze blog zal ik de belangrijkste, meest voorkomende begrippen uitleggen.

Aanhouden: anders dan bij het strafrecht, heeft aanhouden in een civiele procedure de betekenis dat de rechter nog geen beslissing heeft genomen en dat de zaak dus zal worden ‘aangehouden’.

Akte: een schriftelijk stuk dat bedoeld is om als bewijs te dienen in een procedure. Dit kan zowel een authentieke akte (opgemaakt door een notaris) als een onderhandse akte (niet opgemaakt door een notaris) zijn.

Hoe ver reikt het retentierecht?

19-05-2016 - 15:30
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

"Hoe ver reikt retentierecht?", dat is de vraag die centraal staat. Na een kort geding is een zaak, waar sprake was van een driehoeksverhouding, aan het hof Den Haag is voorgelegd.

Wet civielrechtelijk bestuursverbod

12-05-2016 - 16:30
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon

Eerder meldden wij al op onze blog dat het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod was aangenomen door de Tweede Kamer. Inmiddels is het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer en zal het naar alle waarschijnlijkheid in werking treden op 1 juli 2016.

Tegelijk is het wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude aangenomen. Dit wetsvoorstel heeft beoogt de werkzaamheden van de curator beter in lijn te brengen met het strafrecht. Daarnaast is het doel dat aanwijzingen van fraude beter kunnen worden opgespoord en vervolgd.

Retentierecht, een handig hulpmiddel?

11-05-2016 - 16:45
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

Stel uw factuur wordt niet betaald door uw klant en u heeft nog een zaak onder u van deze klant. Wat kunt u dan doen? In dat geval kan het retentierecht u een handje helpen.

Retentierecht is de bevoegdheid om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de factuur wordt voldaan. Het retentierecht kan alleen worden gebruikt voor zaken, dus stoffelijke voorwerpen, zoals meubels en auto’s.

26-05-2016 - 15:30
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
19-05-2016 - 15:30
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
12-05-2016 - 16:30
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon
11-05-2016 - 16:45
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: