Please Wait...

January 2016

Home » Archief Blog » January 2016

Transitievergoeding bij beëindiging arbeidscontract met wederzijds goedvinden?

27-01-2016 - 22:30
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg

Regelmatig krijgen wij de vraag of de transitievergoeding betaald moet worden bij beëindiging van het contract met wederzijds goedvinden. En of de werkgever de plicht heeft de werknemer te informeren over een eventuele vergoeding. Nee, luidt in beide gevallen het antwoord. Hieronder leggen we het uit.

Verplichte deelname Bedrijfstakpensioen fondsen voor werkgever

26-01-2016 - 22:30
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg

Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf). Als een werkgever hier niet van op de hoogte is en niet deelneemt in dit verplichte pensioenfonds, kan dit de werkgever duur komen te staan.

Civiele procedure bij de rechtbank uitleg

22-01-2016 - 22:45
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

Voor veel mensen is een juridische procedure bij de rechtbank vaak doordrenkt met vage begrippen en onduidelijk taalgebruik. Veel van deze begrippen worden niet uitgelegd en vaak is het niet helder hoe het er met de zaak voor staat. Dit leidt tot verwarring. Om één en ander helder te krijgen beschrijf ik in deze blog het verloop van de juridische procedure bij de rechtbank. Hierbij ga ik enkel in op het civiele recht.

Civiel recht: Ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Denk hierbij aan geschillen tussen burgers, bedrijven of burgers en bedrijven.

Werkgever controleert chatberichten personeel onder werktijd; geen inbreuk op privacy

14-01-2016 - 22:45
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft onlangs voor het eerst geoordeeld dat een werkgever – binnen de perken van de redelijkheid- de chats van zijn personeel in de gaten mag houden.

De situatie

Een Roemeense werknemer werd ontslagen omdat hij met zijn zakelijke Yahoo Messenger-account privéberichten had gestuurd naar zijn vrouw en broer. Volgens de huisregels van het bedrijf is dat verboden en was de werknemer daarvan op de hoogte.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: