Please Wait...

July 2015

Home » Archief Blog » July 2015

'Sluimerend dienstverband' dé manier om transitievergoeding te omzeilen?

31-07-2015 - 13:00
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg

In de media werd er al volop aandacht aan besteed: werkgevers zouden een manier hebben ontdekt om uit te komen onder betaling van de transitievergoeding die zij vanaf 1 juli 2015 moeten betalen aan werknemers die zij na 2 jaar ziekte mogen ontslaan. In plaats van ontslag, blijft het dienstverband formeel in stand, zonder dat de werknemer werk verricht en loon doorbetaald krijgt. Dit wordt ook wel een ‘sluimerend dienstverband’ genoemd.

De 403-verklaring en hoofdelijke aansprakelijkheid

16-07-2015 - 13:00
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

Begin april heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag of een moedermaatschappij, die een 403-verklaring heeft afgegeven, hoofdelijk aansprakelijk is voor een restschuld die openstaat nadat de dochter een schikking is overeengekomen.

Maatregelen tegen schijnconstructies

09-07-2015 - 13:00
Maaike Blankert

Door: Maaike Blankert

Per 1 juli 2015 zijn de eerste maatregelen uit de Wet aanpak schijnconstructies (Was) in werking getreden. Andere maatregelen volgen op 1 januari 2016. Voor werkgevers en opdrachtgevers is het van belang om te weten wat er gaat veranderen. Ik zet het voor u op een rij.

De belangrijkste maatregelen

De naam van de wet zegt het eigenlijk al; er zijn maatregelen genomen om schijnconstructies te voorkomen en aan te pakken:

Bestuursverbod

07-07-2015 - 13:00
Rogier van Rappard

Door: Rogier van Rappard

De Tweede Kamer heeft dinsdag 23 juni ingestemd met het wetsvoorstel “Civielrechtelijk bestuursverbod”. Met dit wetsvoorstel wil de minister van Justitie de faillissementsfraudeur harder aanpakken.

Wat houdt dit civielrechtelijk bestuursverbod precies in?

Bij een faillissement van een Nederlandse rechtspersoon kan iedere (oud-) bestuurder (of leidinggevende) door de rechter een bestuursverbod opgelegd krijgen. Aan commissarissen kan geen bestuursverbod worden opgelegd.

16-07-2015 - 13:00
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
09-07-2015 - 13:00
Maaike Blankert

Door: Maaike Blankert
07-07-2015 - 13:00
Rogier van Rappard

Door: Rogier van Rappard
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: