Please Wait...

May 2015

Home » Archief Blog » May 2015

Conservatoir beslag

29-05-2015 - 13:15
Wendy Charko

Door: Wendy Charko

U hebt een vordering op een debiteur. Uw debiteur zegt toe te zullen betalen, maar doet dit niet. U wilt een procedure starten, maar meestal duurt het lang voordat de rechter uitspraak doet (met uitzondering van een kort geding). Om uw vordering veilig te stellen, moet u eerst conservatoir beslag leggen. Hoe werkt dit? En welke soorten conservatoir beslag zijn er?

Europese Privacy Verordening, wat gaat er veranderen?

27-05-2015 - 13:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office

De Algemene verordening gegevensbescherming wordt ook wel Europese Privacy Verordening genoemd. Er is al veel over geschreven en te doen geweest. Vooralsnog zal deze in januari 2016 in werking treden en de huidige richtlijn vervangen. Het verschil tussen een verordening en een richtlijn is dat Europeanen een rechtstreeks beroep kunnen doen op bepalingen uit de verordening. Een richtlijn moet altijd eerst geïmplementeerd worden in nationale wetgeving.

Na twee jaar ziekte; slapend dienstverband of transitievergoeding?

25-05-2015 - 15:30
Maaike Blankert

Door: Maaike Blankert
Ontslagroute

Kan de verplichting ontstaan om een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden?

22-05-2015 - 13:45
Maaike Blankert

Door: Maaike Blankert

In de praktijk komt het regelmatig voor dat meerdere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar opvolgen. Met voldoende tijd ertussen is dit geen enkel probleem, met uitzondering van misbruik zoals bijvoorbeeld de draaideurconstructie. In deze zaak was er net iets anders aan de hand.

Lagere regelgeving nieuw ontslagrecht bekend!

21-05-2015 - 13:45
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg

Per 1 juli 2015 geldt door de Wet werk en zekerheid (WWZ) het nieuwe ontslagrecht. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft nu de lagere regelgeving hiervan gepubliceerd. Die regelgeving geldt eveneens vanaf 1 juli 2015.

In de lagere regelgeving van het nieuwe ontslagrecht zijn de bepalingen uit de WWZ concreter uitgewerkt. Het ministerie van SZW heeft de regels in de volgende documenten verwerkt:

Is loonsverlaging een reële oplossing om kosten te drukken?

11-05-2015 - 13:45
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office

In deze slechte economische tijden zijn werkgevers soms genoodzaakt maatregelen te nemen om personeelskosten te verlagen, om zo bijvoorbeeld gedwongen ontslagen van het personeel te voorkomen. De vraag is alleen kan een werkgever in zo'n geval een loonsverlaging doorvoeren?

Natuurlijk, als alle werknemers instemmen wel. Maar er zijn altijd 1 of 2 'dwarsliggers'. Hoe zit het dan?

Een behoorlijk geval van onbehoorlijk bestuur

08-05-2015 - 13:45
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office

Gisteren is door de curator van Mr. Abraham Moszkowicz BV het eerste faillissementsverslag openbaar gemaakt. De curator moet in deze openbare verslagen de stand van zaken rondom het faillissement en zijn bevindingen melden. Ik kan me voorstellen die verslagen voor niet-juristen abracadabra zijn en dat niet iedereen op vrijdagmiddag de behoefte voelt om zo’n verslag eens door te nemen.

Digitalisering, ik hou van een onsje meer

07-05-2015 - 13:45
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office

Ken je die cartoons waarbij de onderlip van een karakter op de grond ligt van verbazing en deze door de buurman omhoog wordt geduwd? Zo moet ik eruit hebben gezien toen ik de column van Georg van Daal las op Advocatie. Van Daal propageert met termen als “digitale ratrace” en “totale oppervlakkigheid en de verpletterende ondiepte” dat de digitalisering van de advocatuur niet zo’n vaart hoeft te lopen. Liever loopt deze volgens Van Daal helemaal niet.

Verplichte vooruitbetaling bij online bestelling?

04-05-2015 - 13:45
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office

Dat de wet allerlei regels kent om consumenten te beschermen wanneer zij online een bestelling plaatsen, is inmiddels wel bekend. Hierover heb ik al aan aantal keer eerder geschreven. In de praktijk merk ik dat er over een aantal aspecten uit die wetgeving toch nog onduidelijkheid bestaat. Zo ook over de regels rondom het vooruitbetalen. Vorige maand heeft de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak gedaan en de regels rondom dit onderwerp nog eens uitgelegd.

29-05-2015 - 13:15
Wendy Charko

Door: Wendy Charko
27-05-2015 - 13:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
21-05-2015 - 13:45
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg
08-05-2015 - 13:45
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
07-05-2015 - 13:45
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
04-05-2015 - 13:45
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: