Welkom...

Governance & Structuur

GOVERNANCE & STRUCTUUR: DUIDELIJKHEID VOOROP!

Elke organisatie heeft belang bij goed leiderschap en een inzichtelijke structuur. Dat heeft juridische aspecten, maar ook andere krachten spelen daarbij een belangrijke rol. De juiste man/vrouw op de juiste plek, goede afspraken over advies en/of toezicht en duidelijke afspraken over opvolging zijn belangrijke elementen.

Juist ook bij familiebedrijven is de lange termijn visie en strategie van de familie een bepalende factor. Wie bepaalt die? Hoe wordt daarover gecommuniceerd? Fiscale optimalisatie betekent niet altijd maatschappelijk acceptabel of rust in de familie. 

Bij jonge, snel groeiende bedrijven is er vanuit de financierende partijen vaak behoefte aan communicatie, inzicht en sturings-momenten. Dat vereist hele andere, maar evenzeer duidelijke en scherpe vastlegging van afspraken en voorwaarden.

Wij adviseren u over in inrichting en invulling van de structuur, maar ook de bijbehorende governance. Zodat alle partijen zekerheid hebben.

 

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: