Welkom...

Wetswijziging: Betalingstermijn voor grote bedrijven nog maximaal 60 dagen

Home » Blog » Wetswijziging: Betalingstermijn voor grote bedrijven nog maximaal 60 dagen
afbeelding van Simone van Oosterhout

In principe geldt in Nederland tussen bedrijven onderling een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. Echter bevat de wet hierop een uitzonderingsbepaling. Door de uitzonderingsbepaling kunnen betalingstermijnen eindeloos worden opgerekt, zolang dat niet nadelig is voor beide partijen. Uiteraard maken grote ondernemingen daar ten opzichte van kleine ondernemingen (mkb en ZZP’ers) graag gebruik van. Vaak hanteren grote ondernemingen een erg lange betalingstermijn. Soms wel van 90 tot 120 dagen.

De kleinere ondernemingen zijn vanwege de ongelijke onderhandelingspositie en de sterke afhankelijkheid van de relatie niet goed in staat de lange betalingstermijn tegen te gaan. Zij komen hierdoor in financiële problemen, doordat zij zelf hun facturen niet meer kunnen voldoen of doordat zij rood komen te staan bij de bank.

Recent is een wetsvoorstel door zowel de Tweede als de Eerste Kamer aangenomen, waardoor grote ondernemingen niet langer een extreem lange betalingstermijn mogen hanteren ten opzichte van kleine ondernemingen. Het wetsvoorstel zal op 1 juli 2017 in werking treden.

De nieuwe wet zorgt ervoor dat de grote ondernemingen geen gebruik meer kunnen maken van de uitzonderingsbepaling en verbetert hiermee de juridische positie van de kleine ondernemingen als zij overeenkomsten aangaan met grote ondernemingen. Betaling binnen 30 dagen blijft in principe leidend, maar bedrijven mogen onderling een betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken. Dus betalingstermijnen van meer dan 60 dagen zijn verleden tijd.

Als grote ondernemingen alsnog betalingstermijnen langer dan 60 dagen overeenkomen, wordt de betalingstermijn nietig verklaard en de betalingstermijn wordt van rechtswege omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. Indien de grote onderneming vervolgens besluit om de rekening later dan 30 dagen te betalen, is de grote onderneming wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen termijn overschrijdt. Daarnaast kunnen de buitengerechtelijke incassokosten worden gevorderd.

Laat een bericht achter

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: