Welkom...

Wat weet jij van De wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) die vandaag ingaat?

Home » Blog » Wat weet jij van De wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) die vandaag ingaat?

Op basis van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) hebben partners na de geboorte van hun kind recht op extra verlof. In plaats van twee dagen betaald geboorteverlof kregen werknemers vanaf 1 januari 2020 de werkelijke arbeidsduur betaald verlof. Tevens is het geboorteverlof voor adoptie- en pleegzorgverlof uitgebreid van vier naar zes weken.

Op 1 juli 2020 gaat daarnaast het aanvullend geboorteverlof in. Het aanvullend geboorteverlof geldt voor partners van wie de geboortedatum van het kind op of na 1 juli 2020 ligt. Zij kunnen in het eerste half jaar een kraamverlof van maximaal vijf weken opnemen. Gedurende dit verlof krijgen zij 70% van hun maximale dagloon doorbetaald. De werknemer die aanspraak wil maken op dit aanvullend geboorteverlof, moet deze verlofweken binnen zes maanden na de geboorte van het kind opnemen. De werknemer dient wel eerst het standaard geboorteverlof te hebben opgenomen.

Het aanvullend geboorteverlof geldt voor de partner van de moeder van het kind. Volgens de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is een partner de echtgenoot of de geregistreerd partner van de moeder, degene die het kind erkend heeft en degene die ongehuwd samenwoont met de moeder van het kind. Deze werknemers kunnen dus aanspraak maken op het aanvullend geboorteverlof binnen de genoemde termijn.

De werkgever kan het doorbetaalde loon, dus 70% van het maximale dagloon, vergoed krijgen van het UWV door een uitkering aan te vragen. De werkgever moet hiervoor beschikken over gegevens als de ingangsdatum van het verlof, de geboortedatum van het kind en het aantal weken verlof. Daarnaast heeft de werkgever een (intentie)verklaring nodig dat de werknemer eerst het standaard geboorteverlof opneemt en het rekeningnummer waarnaar de uitkering overgemaakt dient te worden.

Laat een bericht achter

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: