Welkom...

Verplichte deelname Bedrijfstakpensioen­fondsen voor werkgever

Home » Blog » Verplichte deelname Bedrijfstakpensioen­fondsen voor werkgever
afbeelding van Noortje van den Berg

Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet Bpf). Als een werkgever hier niet van op de hoogte is en niet deelneemt in dit verplichte pensioenfonds, kan dit de werkgever duur komen te staan.

Reikwijdte verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds

De werkingssfeer bepaalt of u als werkgever verplicht bent om uw werknemers aan te melden bij een bedrijfstakpensioenfonds. De werkingssfeer omschrijft de bedrijfsactiviteiten die behoren tot de bedrijfstak waarvoor het bedrijfstakpensioenfonds is opgericht en daarnaast wie als deelnemer aan het bedrijfstakpensioenfonds wordt aangemerkt. Het is dus zaak in de gaten te houden of u onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt.

Vorderen pensioenpremies met terugwerkende kracht

Was u als werkgever ten onrechte enige tijd niet aangesloten of gemeld bij het bedrijfstakpensioenfonds, dan kan dit fonds de premies alsnog met terugwerkende kracht (in ieder geval tot vijf jaar terug) van u vorderen. Dit is ook van toepassing  wanneer u aan de werknemers  een ander pensioen heeft aangeboden waar premies voor zijn betaald.

Vrijstelling deelname bedrijfstakpensioenfonds mogelijk?

De Wet Bpf geeft de werkgever de mogelijkheid om vrijstelling te verzoeken voor de verplichte deelname in het bedrijfstakpensioenfonds. De praktijk leert alleen dat een werkgever niet snel voldoet aan de voorwaarden om voor vrijstelling in aanmerking te komen. Neem dit dus niet te licht op.

De vrijstelling kan verkregen worden als:

  1. het bedrijfstakpensioenfonds onvoldoende presteert op beleggingsbeleid;
  2. de werkgever al zes maanden een eigen financieel gelijkwaardige pensioenvoorziening had voor het van toepassing worden van de verplichtstelling.

Daarnaast heeft het bedrijfstakpensioenfonds de bevoegdheid om op grond van andere redenen vrijstelling te geven, waar in de praktijk zeer terughoudend mee om wordt gegaan. De werkgever moet kortom van goeden huize komen, wil hij uitkomen onder de verplichtstelling.

Valt u onder verplichtstelling?!

Gelet op de premievordering die tot 5 jaar terug door het bedrijfstakpensioenfonds bij een werkgever kan worden weggelegd, is het belangrijk om te onderzoeken of u als werkgever onder een verplichtstelling valt. Leg dit vraagstuk bij Blue Legal of bij uw pensioenadviseur weg, zodat u niet het risico loopt om voor een groot aantal werknemer over vijf jaar tijd alsnog pensioenpremies te moeten betalen.

Laat een bericht achter

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: