Welkom...

Tijdelijke werknemer ziek? Werk aan de winkel voor de werkgever!

Home » Blog » Tijdelijke werknemer ziek? Werk aan de winkel voor de werkgever!
afbeelding van Blue Legal Office

Wanneer een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst ziek wordt, mag de werkgever hem niet zomaar hersteld melden tot het einde van zijn dienstverband. De werkgever loopt dan namelijk het risico op een verhaalsanctie van het UWV.

De verhaalsanctie is een sanctie van het UWV voor nalatige werkgevers. In de Ziektewet is bepaald dat het UWV toetst of een werkgever voldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht als een zieke werknemer tijdens zijn eerste twee jaar van ziekte uit dienst treedt en in aanmerking komt voor een Ziektewetuitkering. Is de werkgever nalatig geweest, dan kan het UWV (een deel van) de uitkering van de zieke werknemer op hem verhalen. Deze verhaalsanctie wordt verrekend over de periode waarin de werkgever nalatig was, met een maximum van een jaar.

Toch ziekmelding na onterechte herstelmelding

Onlangs moest de rechtbank Den Haag zich buigen over een zaak waarin de verhaalsanctie centraal stond. Een werkneemster had een tijdelijk contract voor de duur van twee jaar. Na ongeveer anderhalf jaar werd ze ziek. Na enkele maanden ziekte kwamen de werkgever en de werkneemster overeen dat de werkgever de werkneemster tot het einde van haar contract vrij zou stellen van werkzaamheden met behoud van loon. De werkneemster zou dan wel – onterecht – hersteld worden gemeld. Twee weken voor het aflopen van haar contract meldde zij zich echter opnieuw ziek.

Rechter verandert hoogte van verhaalsanctie niet

De werkneemster ging zodoende ziek uit dienst en sprak daarna met UWV over haar re-integratie. Na dit gesprek onderzocht UWV de re-integratie en concludeerde dat de werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet was nagekomen in de laatste contractmaanden van de werkneemster. UWV legde daarom een verhaalsanctie op. De werkgever maakte hiertegen bezwaar bij de rechter, maar die veranderde de hoogte van de sanctie niet.

Heeft u tijdelijke werknemers in dienst die voor het einde van het dienstverband ziek worden, dan dient u dus ook aan uw re-integratieverplichtingen te voldoen, ook al loopt het contract af op korte termijn.

Rechtspraak: ECLI:NL:RBDHA:2014:9221, 1 augustus 2014

Laat een bericht achter

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: