Welkom...

Tegemoetkoming medewerker na een bedrijfsverhuizing: ben je verplicht tegemoet te komen in extra kosten als de reiskosten/reisduur/verhuiskosten van de werknemer?

Home » Blog » Tegemoetkoming medewerker na een bedrijfsverhuizing: ben je verplicht tegemoet te komen in extra kosten als de reiskosten/reisduur/verhuiskosten van de werknemer?

Het vervoer tussen de woning en de standplaats van de medewerker is in beginsel voor eigen rekening van de werknemer, dat houdt in dat je als medewerker in beginsel zowel de reiskosten als de reistijd zelf moet betalen. Toch zie je vaak dat in de cao, het bedrijfsreglement of in de arbeidsovereenkomst (andere) afspraken over afspraken zijn gemaakt.

Maar wat nou als je als werkgever besluit het bedrijf te verhuizen? Komt dit dan voor rekening van de medewerker? Als medewerker kan je in dat geval namelijk verplicht worden verder te moeten reizen, hier zullen voor de medewerker natuurlijk in ieder geval extra reiskosten en reistijd mee gepaard gaan. Ben je als werkgever in dat geval verplicht een compensatie aan te bieden?

Er bestaat veel rechtspraak over dit onderwerp. Uit de rechtspraak blijkt dat in het geval van een langere reistijd de reiskosten (in ieder geval het verschil tussen de voormalige en nieuwe reiskosten) vergoed moeten worden. Dit geldt niet voor de reistijd. Dit zal in principe eigen tijd zijn. Toch zie je nog wel eens dat een afbouwregeling, waarbij reistijd voor een bepaalde periode als werktijd wordt beschouwd, aan de medewerker wordt aangeboden. Ook zie je werkgevers die de verhuizing van de medewerker naar de nieuwe standplaats vergoeden, zodat geen sprake meer is van de extra reistijd.

Als werkgever doe je er ook goed aan de werknemer een compensatieregeling aan te bieden, zeker als er sprake is van een forse toename van de reisafstand. Op deze wijze zal de wijziging voor de werknemer minder heftig zijn en zal de belangenafweging (zoals in de vorige blog besproken) meer in het voordeel van de werkgever uit kunnen vallen. Met uitzondering van de extra reiskosten bestaat er echter geen daadwerkelijke verplichting tot compensatie.

Laat een bericht achter

Verlengde Poolseweg 40
4818 SL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: