Welkom...

Opvallende uitspraak: concreet verbeterplan niet altijd nodig voor ontslag wegens disfunctioneren

Home » Blog » Opvallende uitspraak: concreet verbeterplan niet altijd nodig voor ontslag wegens disfunctioneren
afbeelding van Noortje van den Berg

Een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland maakt duidelijk dat de eisen die aan een werkgever gesteld worden in het kader van een ontslag wegens disfunctioneren misschien wat minder strikt zijn dan tot nu toe veelal werd gedacht.

In de betreffende zaak was volgens de werkgever vast komen te staan dat een van de werknemers, een projectcoördinator (5 ½ jaar in dienst) disfunctioneerde. Hoewel de werkgever wel enkele gesprekken schriftelijk had vastgelegd en hij ook geprobeerd had de werknemer te herplaatsen, was er van een concreet en schriftelijk verbeterplan nooit sprake geweest.

Verbetertraject kan ook op informele wijze plaatsvinden

Toch kwam de rechter tot de conclusie dat de werkgever voldoende geprobeerd had om de werknemer tot verbetering aan te zetten en ontbond hij de arbeidsovereenkomst. In dit verband overwoog de rechter onder meer:

“Er is met het voorgaande voldoende vorm gegeven aan een verbetertraject. Dat dit verbetertraject door partijen niet als zodanig is benoemd, neemt niet weg dat het wel plaats heeft gevonden. Een dergelijk verbetertraject kan immers ook op informele wijze plaatsvinden.”

Kortom, de rechter is van mening dat het niet strikt noodzakelijk is dat de werkgever beschikt over een document dat door beide partijen als verbeterplan is ondertekend. Een verbetertraject kan ook op informele wijze plaatsvinden en dus zonder dat dit traject expliciet als verbetertraject benoemd is. De rechter ging in deze zaak nog een stapje verder door te stellen:

“Het mocht de werknemer in ieder geval duidelijk zijn – door begeleiding bij zijn werkzaamheden als projectcoördinator en door herplaatsing in een andere (eenvoudiger) functie – dat hij in een verbetertraject was geraakt.”

Een verrassende uitspraak? Misschien wel voor diegenen die dachten dat een schriftelijk en concreet verbeterplan een absolute voorwaarde was om tot ontslag wegens disfunctioneren te komen. Een dergelijk document met concrete verbeteringsmaatregelen zal eerder tot ontslag leiden, maar de wet spreekt enkel van een situatie waarbij “de werknemer voldoende gelegenheid heeft gehad om zijn functioneren te verbeteren”. En daar was volgens de rechter in deze zaak duidelijk sprake van.

Bron: ECLI:NL:RBMNE:2016:1297

Laat een bericht achter

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: