Welkom...

HELP! Hoe richt ik een OR op?

Home » Blog » HELP! Hoe richt ik een OR op?
afbeelding van Fons Smid

HELP! Hoe richt ik een OR op?

30% van de ondernemingen heeft geen verplichte ondernemingsraad (OR) ingesteld.

Voordat we antwoord op deze vraag geven, dienen we uiteraard te weten wie het opricht. Is dat de ondernemer of zijn dat bijvoorbeeld de werknemers? In de wet staat dat het de ondernemer is die een OR instelt, maar in praktijk nemen werknemers vaak het initiatief tot instelling van een OR. De daadwerkelijke instelling moet uiteraard wel samen met de ondernemer gebeuren.

Het proces van de oprichting van een OR staat in de WOR beschreven. Kortgezegd komt het op het volgende neer:

Het oprichten van een OR begint met het kenbaar maken van de intentie. Dit initiatief kan van zowel de ondernemer als de werknemers komen. De ondernemer en de desbetreffende werknemers kunnen samen gaan zitten en nadenken over de vervolgstappen. Veelal wordt een voorbereidingscommissie ingesteld die bestaat uit werknemers die een OR wensen op te richten. Deze commissie voert voorbereidingshandelingen uit, waaronder ook het opstellen van voorlopige reglementen. Belangrijk is dat andere werknemers geïnformeerd worden, zodat de plannen en verkiezingen niet uit de lucht komen vallen. Voor de verkiezingen mogen werknemers zich verkiesbaar stellen. Nadat de kandidatenlijsten bekend zijn gemaakt, kunnen de verkiezingen beginnen. Zijn de OR leden eenmaal gekozen, dan kan het reglement definitief gemaakt worden. Ook is het verstandig als de OR-leden verschillende trainingen of cursussen volgen met betrekking tot hun bevoegdheden.

Voor het oprichten van de OR is veel voorbereiding nodig, maar het resultaat is lonend voor zowel de ondernemer als de werknemers.

Dit is de tweede blog in de reeks ‘Inspraak kan lonen’. Wilt u meer weten over medezeggenschap, klik dan hier om onze Bluepaper Medezeggenschap te raadplegen. Bij vragen helpt Blue Legal u graag!

Laat een bericht achter

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: