Welkom...

Gewijzigde regeling teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen

Home » Blog » Gewijzigde regeling teruggaaf BTW bij oninbare vorderingen
afbeelding van Wendy Charko

In onze incassopraktijk krijgen we vaak de vraag wanneer u als crediteur door u betaalde btw aan de Belastingdienst kunt terugvragen. Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels.

U kunt de btw terugvragen, zodra het zeker is dat uw vordering helemaal of gedeeltelijk ‘oninbaar’ is. De vordering wordt in ieder geval als oninbaar aangemerkt, indien uw vordering 1 jaar na de uiterste betaaldatum van de factuur niet betaald is. Hebt u niets afgesproken over de betalingstermijn, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur door uw klant.

Wanneer u de btw van een oninbare vordering wilt terugvragen, hoeft u niet langer een apart verzoek tot teruggaaf bij de Belastingdienst in te dienen. De teruggaaf kan direct worden verwerkt in uw btw-aangifte. Het bedrag van de teruggaaf verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de 1-jaarstermijn is verstreken.

Hebt u een vordering waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 januari 2017 is verstreken, maar is uw vordering nog niet betaald? En is uw vordering voor 1 januari 2017 nog niet oninbaar? Dan start de 1-jaarstermijn op 1 januari 2017.

Hebt u de btw van een vordering in mindering gebracht in uw btw-aangifte, maar wordt uw vordering alsnog betaald, dan dient u de verschuldigde btw die u hebt ontvangen aan te geven in het aangiftetijdvak dat u de betaling hebt ontvangen.

Wat ons betreft is dit een verbetering ten opzichte van de oude regels. Een vordering wordt eerder als ‘oninbaar’ aangemerkt, waardoor u de btw eerder kunt terugvragen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met ons kantoor.

Laat een bericht achter

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: