Welkom...

De geheimhoudings overeenkomst (NDA)

Home » Blog » De geheimhoudings overeenkomst (NDA)
afbeelding van Simone van Oosterhout

“Three may keep a secret, if two of them are dead.”

Deze uitspraak van Benjamin Franklin, één van de Founding Fathers van de VS, legt heel fijntjes één van de menselijke zwaktes bloot: discretie is moeilijk, geheimen bewaren valt niet mee.

Hoe voorkom je dat bedrijfsgevoelige informatie op straat komt te liggen wanneer je gaat onderhandelen, bijvoorbeeld over een overname of een groot ICT-contract?

Wanneer partijen een mogelijke samenwerking willen gaan onderzoeken en daartoe wensen te gaan onderhandelen, zullen partijen daarbij informatie gaan uitwisselen. Binnen een zakelijke setting, kan het dan al gauw om gevoelige informatie gaan, die door de partijen in kwestie graag binnenskamers gehouden wordt. Wanneer twee of meer partijen willen afspreken bepaalde informatie geheim te zullen houden is een non-disclosure agreement (NDA) of geheimhoudingsovereenkomst daarvoor het aangewezen instrument.

De meest relevante punten in de NDA zijn de definitie van wat als vertrouwelijke informatie wordt aangemerkt,  met wie de informatie mag worden gedeeld, welke beveiligingsmaatregelen worden getroffen en wat het gevolg is van overtreding van de geheimhouding.

Het verdient aanbeveling zo concreet mogelijk aan te geven welke informatie vertrouwelijk is en welke informatie is uitgezonderd (zoals informatie die op de website terug te vinden is).

Een beperking van de kring van ontvangers van de vertrouwelijke informatie is ook een belangrijk onderdeel van de NDA. Met wie mag de informatie worden gedeeld? Enkel op ‘need to know’- basis binnen het bedrijf? Of ook met professionele adviseurs? Het is in dat geval goed om de aansprakelijkheid voor overtreding van de geheimhouding door hulppersonen dit expliciet vast te leggen in de NDA.

In de NDA kunnen voorts zaken als vernietiging van de informatie en een boete bij overtreding worden geregeld. Ook is het zinvol de duur van de NDA vast te leggen: hoe lang wordt de informatie uitgewisseld en hoelang moet de verstrekte informatie daarna vertrouwelijk blijven?

De NDA is als instrument ter beperking van de door Benjamin Franklin zo fraai gedefinieerde problematiek bij de geheimhouding alleszins bruikbaar en acceptabel. Wij stellen graag een voor uw situatie passende geheimhoudingsovereenkomst voor u op.

Laat een bericht achter

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: