Welkom...

augustus 2017

Home » Archief Blog » augustus 2017

Uitleg van het woord dierhouderij uit een verplichtstellings besluit

29-08-2017 - 22:15
studio2c

Door: studio2c

Veel bedrijven vallen onder de verplichtstelling van een pensioenfonds of CAO. Hoewel hier voordelen aan verbonden zitten, ervaren werkgevers die verplichtstelling vaak als een belemmering. Regelmatig worden er discussies gevoerd over de uitleg van zo’n verplichtstelling met de vraag of een werkgever zich verplicht moet aansluiten of niet.

Laatst kwam er nog een opmerkelijke kwestie voorbij. De rechtbank en het hof oordeelden dat het houden van vissen niet onder het begrip dierhouderij vallen. Maar: vissen zijn toch dieren?

Wanprestatie, nakoming en schadevergoeding

21-08-2017 - 22:15
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
Wanprestatie

Wat kunt u doen als uw contractspartij zijn verplichten niet nakomt? Uw contractspartij schiet tekort en pleegt, zoals dat juridisch heet, wanprestatie. U kunt dan recht hebben op schadevergoeding. In artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek staat onder welke voorwaarden u, als schuldeiser, recht op hebt een schadevergoeding van uw contractspartij, de schuldenaar:

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)

08-08-2017 - 22:15
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) is van groot belang voor het nemen van besluiten binnen een vennootschap. Zo moeten besluiten met betrekking tot een statutenwijziging of het benoemen en ontslaan van bestuurders in de AVA worden genomen.

21-08-2017 - 22:15
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
08-08-2017 - 22:15
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: