Welkom...

november 2015

Home » Archief Blog » november 2015

Wetswijziging Arbowet: wat moet u weten?

28-11-2015 - 14:30
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven

De Arbowet wordt gewijzigd, over de details is nu nog discussie. Dit betekent dat het nodig is om actie te ondernemen om zo ingespeeld te zijn op de aankomende wijzigingen. De wetswijziging heeft als doel om de positie van de bedrijfsarts sterker en onafhankelijker te maken. Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan dan door deze wijzigingen bijvoorbeeld om een second opinion van een andere bedrijfsarts vragen.

Belangrijkste punten wetswijziging

De wetswijzing omvat verschillende elementen, de belangrijkste zijn:

Aansprakelijkheid voor schulden ontstaan bij oprichting vennootschap

26-11-2015 - 12:00
Wendy Charko

Door: Wendy Charko

Een ondernemer kiest er vaak voor om zijn onderneming in een besloten vennootschap te voeren. Dit kan om fiscale redenen zijn, maar vaak is dit om het privé- en zakelijke vermogen van de ondernemer te splitsen. Zakelijke schuldeisers kunnen de directeur dan in principe niet privé aanspreken. In geval van schulden die zijn ontstaan voor oprichting van de B.V. gaat deze vlieger niet op.

Het recht van reclame en faillissement

25-11-2015 - 12:00
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

Hebt u een roerende zaak verkocht, maar komt de koper zijn verplichting tot betaling van de koopprijs niet na? Roep dan het recht van reclame in. Het recht van reclame is (anders dan de naam doet vermoeden) het recht van de verkoper om een door hem geleverde roerende zaak (en dus geen registergoed) door middel van een schriftelijke verklaring van de koper terug te vorderen als de koopprijs niet (volledig) is betaald en de betalingstermijn inmiddels verstreken is.

Werknemer ontslaan is moeilijker geworden

24-11-2015 - 12:00
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg

Sinds het nieuwe ontslagrecht van 1 juli 2015 krijgen werkgevers veel minder vaak toestemming van de rechter om een werknemer te ontslaan. De nieuwe Wet werk en zekerheid (Wwz) is door politici verkocht als een versoepeling, maar in de praktijk is de ontslagbescherming toegenomen. Dat blijkt uit een rondgang van het FD langs arbeidsrechtdeskundigen.

OR heeft stem in topsalarissen bestuur en pensioenen door wetswijziging per 1 juli 2016

12-11-2015 - 12:00
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

De wetswijziging gaat over de rol van de ondernemingsraad (OR) ten aanzien van twee (voor ondernemers) belangrijke onderwerpen: 1) beloningen van bestuurders en 2) pensioenen van werknemers. Hierdoor zullen de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet gewijzigd worden.

Twee doelen

De wetswijziging heeft twee doelen. Het eerste is beloningen van bestuurders bespreekbaar maken en het tweede is de ondernemingsraad te laten instemmen met het wijzigingen van pensioenen.

Payrolling; einde opdracht = einde dienstverband?

03-11-2015 - 12:15
Maaike Blankert

Door: Maaike Blankert
Ontslagbescherming payroller

Tot 1 januari 2015 was het voor het verkrijgen van een ontslagvergunning bij het UWV voldoende dat de feitelijk werkgever de opdracht beëindigde. De payrollwerknemer had dus minder ontslagbescherming dan een ‘reguliere’ werknemer. Om misbruik te voorkomen is de ontslagbescherming van payrollwerknemers per 1 januari 2015 verbeterd.

Digitalisering van de rechtspraak

02-11-2015 - 12:15
Wendy Charko

Door: Wendy Charko

Binnen ‘procesrecht-land’ gaat op korte termijn veel veranderen. Het programma ‘KEI’ staat voor Kwaliteit en Innovatie. Het doel van KEI is om de rechtspraak te digitaliseren en procedures te versnellen, eenvoudiger én goedkoper te maken. Wat gaat er veranderen?

28-11-2015 - 14:30
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven
25-11-2015 - 12:00
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
24-11-2015 - 12:00
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg
03-11-2015 - 12:15
Maaike Blankert

Door: Maaike Blankert
02-11-2015 - 12:15
Wendy Charko

Door: Wendy Charko
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: