Welkom...

september 2015

Home » Archief Blog » september 2015

Eerste Wwz-uitspraak waarin billijke vergoeding is toegewezen

21-09-2015 - 12:15
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg

De kantonrechter Den Bosch heeft recent de eerste Wwz-uitspraak gewezen over de billijke vergoeding. Deze is naast  de transitievergoeding verschuldigd wanneer de rechter vindt dat er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever.

Concurrentiebeding in de managementovereenkomst: is de niet meegetekend manager gebonden?

17-09-2015 - 12:30
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven

Het komt vaak voor dat de managementtaken van een grote onderneming worden uitgevoerd door een externe partij. Degene die de managementtaken uitvoert voor de onderneming sluit dan een managementovereenkomst. Dit kan niet getypeerd worden als een arbeidsovereenkomst, maar als een overeenkomst van opdracht.

Hoe zit het met de statutair directeur na 1 juli 2015?

17-09-2015 - 12:15
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg

Het arbeidsrecht is behoorlijk op de schop gegaan met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz). In het oog springende wijzigingen zijn onder meer: de nieuwe ketenregeling; een wettelijke aanzegplicht voor bepaalde tijd contracten; de transitievergoeding en de nieuwe ontslagregels. Voor de 'gewone' werknemer is er veel gewijzigd.
Welke veranderingen brengt de Wwz met zich mee voor de statutair directeur/bestuurder?

Pensioenadviesbureau en de regels van een goed opdrachtnemer

15-09-2015 - 12:30
Margot Verhoeven

Door: Margot Verhoeven

Het is niet vanzelfsprekend dat wanneer een groot professioneel bedrijf een gespecialiseerd adviesbureau inschakelt, dat dit bedrijf ook verstand heeft van de zaken, waarover het advies wordt ingewonnen. Het bureau wordt immers niet voor niks ingeschakeld.

Onlangs is een zaak bij de rechter terechtgekomen omdat een groot logistiek bedrijf van mening is schade te hebben geleden, omdat het adviesbureau niet zorgvuldig had gehandeld en geadviseerd.

Buitengerechtelijke incassokosten in een B2B-relatie

03-09-2015 - 12:30
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

Recent heeft de Hoge Raad een beslissing genomen over de hoogte en toewijzing van de buitengerechtelijke incassokosten in een business-to-business relatie. Eindelijk is er duidelijkheid over de buitengerechtelijke incassokosten.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: