Welkom...

augustus 2015

Home » Archief Blog » augustus 2015

Doorstart middels pre-pack vormt geen overgang van onderneming

17-08-2015 - 12:30
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

Een ondernemer die inziet dat een faillissement onafwendbaar is kan de rechtbank al voor de faillietverklaring vragen om een ‘pre-pack’. Een pre-pack vergroot de kans op een doorstart na een faillissement. Besluit de rechtbank om de pre-pack toe te passen, dan benoemt de rechtbank een stille bewindvoerder (beoogd curator). De bewindvoerder bekijkt de situatie van de onderneming en beoordeelt of een doorstart na faillissement mogelijk is.

WiFi wat is het waard?

14-08-2015 - 12:45
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon

Het lijkt zo klantvriendelijk: een WiFi netwerk voor al uw gasten, bezoekers of klanten als extra service, gratis of tegen betaling. De hedendaagse techniek is er klaar voor, maar welke risico's brengt het voor u met zich mee?

Weet u of u aansprakelijk bent voor wat er via uw internetverbinding gebeurd? Valt uw netwerk onder de strakke regels van de Telecommunicatiewet? En het blokkeren van sites of services, kan dat met de privacyregeling? Mag u de identiteit van de gebruiker vaststellen en bewaren?

Nieuwe vervaltermijnen onder de Wwz: laat ze niet verlopen!

14-08-2015 - 12:45
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg

De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft tot doel dat het ontslagrecht goedkoper, eenvoudiger en bovenal sneller wordt. Partijen moeten eerder weten waar ze aan toe zijn. Om die reden zijn er vervaltermijnen geïntroduceerd.

In bepaalde gevallen wordt een vervaltermijn van twee maanden gehanteerd, in andere gevallen is die termijn drie maanden. Om er op tijd bij te zijn, is handig om te weten wanneer welke termijn van toepassing is.

Motivering concurrentiebeding onder de Wwz: de eerste uitspraak

05-08-2015 - 13:00
Noortje van den Berg

Door: Noortje van den Berg

Vanaf 1 januari 2015 geldt onder de Wet werk en zekerheid (Wwz) dat een concurrentiebeding in een tijdelijk contract (duur contract is niet relevant) niet is toegestaan, tenzij u kan motiveren dat dit beding voor uw bedrijf noodzakelijk is vanwege ‘zwaarwegende’ bedrijfsbelangen. Deze motivering moet wel op papier staan.

Rechtspraak: Verzoek tot ontslag van bestuurders afgewezen

05-08-2015 - 12:45
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

Op 13 juli 2015 heeft de rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan waarin zij het verzoek tot ontslag van bestuurders afwijst.

Upper Brook Companies en de  Libyan Investment Authority (hierna: LIA) verzoeken de rechtbank de bestuurders van de Nederlandse vermogensbeheerder Palint Stichting te ontslaan. De rechtbank wijst dit verzoek af op grond van artikel 2:298 BW.

Artikel 2:298 BW bepaalt dat:

De inbewaringstelling van een bestuurder van een failliete vennootschap

04-08-2015 - 13:00
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout

X BV is op 4 februari 2014 failliet verklaard. Dit gebeurde nadat zij hiertoe zelf aangifte had gedaan. B is middellijk bestuurder van X BV. De middellijk bestuurder kan in bewaring worden gesteld op grond van artikel 87 Faillissementswet. De rechter kan, op voordracht van de rechter-commissaris of op verzoek van de curator of een of meer schuldeisers, bevelen dat de gefailleerde in bewaring wordt gesteld. Inbewaringstelling is een vrijheidsbenemende maatregel.

14-08-2015 - 12:45
Jan Gerrit Kroon

Door: Jan Gerrit Kroon
05-08-2015 - 12:45
Simone van Oosterhout

Door: Simone van Oosterhout
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: