Welkom...

september 2014

Home » Archief Blog » september 2014

Het concurrentiebeding, wat u echt moet weten!

11-09-2014 - 15:45
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office

Het concurrentiebeding is voor de werkgever een middel om een (ex)werknemer te beperken na afloop van het dienstverband bij de concurrent van de werkgever in dienst te treden of op een andere wijze werkzaam voor te zijn. Hierdoor kan voorkomen worden dat een (ex)werknemer de bij de werkgever opgedane specialistische kennis, contacten met relaties, knowhow, etc. meeneemt naar de concurrent, waardoor de werkgever (ernstig) benadeeld zou kunnen worden c.q. schade zou kunnen lijden.

Wettelijke voorwaarden

Het concurrentiebeding is alleen geldig als:

Bewijsbeslag: meer mogelijkheden dan u denkt!

11-09-2014 - 15:45
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
Een zaak

Schoolverlater als vakantiekracht

11-09-2014 - 15:45
Maaike Blankert

Door: Maaike Blankert

In Nederland moeten jongeren in beginsel totdat ze 18 jaar zijn naar school. In het verlengde hiervan gelden er bijzondere regels voor jongeren die werken. Ze moeten bijvoorbeeld voldoende rusten en mogen niet te zwaar werk doen.

Wat nu als u tijdens de zomerperiode schoolverlaters in uw onderneming wilt laten werken? Wij krijgen er altijd veel vragen over, we zetten de basis graag nog even op een rijtje.

Opzeggen arbeidsovereenkomst

11-09-2014 - 15:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
Op welke manieren kan een arbeidsovereenkomst eindigen?

Dit kan op de volgende manieren:

De ontslagvergunning: wat u moet weten

11-09-2014 - 15:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
Wat is een ontslagvergunning?

Als u een arbeidsovereenkomst met uw werknemer wilt opzeggen, heeft u toestemming nodig van het UWV AJD. Deze toestemming is de ontslagvergunning.

Wanneer hoef ik géén ontslagvergunning aan te vragen?

Dit hoeft niet:

Arbeidsovereenkomst ontbinden via de kantonrechter

11-09-2014 - 15:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
Wanneer kan ik naar de kantonrechter?

Als u de arbeidsovereenkomst wilt ontbinden vanwege een gewichtige reden. Dit kan een zogeheten dringende reden zijn of een belangrijke wijziging in de omstandigheden. Bij een dringende reden is de situatie zo ernstig dat u niet langer van de diensten van uw werknemer  gebruik kunt maken(denk hierbij aan diefstal). Bij een wijziging in de omstandigheden kunt u denken aan bedrijfseconomische redenen, onvoldoende functioneren van de werknemer of een verstoorde arbeidsverhouding.

Ontslag met wederzijds goedvinden

11-09-2014 - 15:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Dit is opzegging van de arbeidsovereenkomst als de werkgever en werknemer het hier over met elkaar eens zijn. Het is de meest eenvoudige manier van opzegging.

Moet ik me aan bepaalde regels houden?

Nee, dat hoeft niet. U hoeft geen opzegtermijn inacht te nemen en er hoeft geen ontslagvergunning aan te worden gevraagd. Wel is het verstandig om de voorwaarden waaronder de opzegging plaatsvindt vast te leggen in een overeenkomst: de vaststellingsovereenkomst ofwel beëindigingsovereenkomst.

Ook bij rechtsbijstandverzekering recht op vrije advocaatkeuze

11-09-2014 - 15:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
Zelf uw specialist kiezen!

Zeer onlangs heeft het Europese Hof van Justitie een ingrijpende uitspraak gedaan. Beslist is dat ook wanneer u een rechtsbijstandverzekering heeft u, nog steeds zelf uw advocaat mag kiezen als er geprocedeerd moet worden. Dit geldt ook voor het geval rechtsbijstand door een advocaat op basis van de wet formeel niet noodzakelijk is. Bij onze specialisaties geldt dat vooral voor procedures in het arbeidsrecht als ontslag, UWV ontslagvergunningen bij reorgansiaties en schadevergoeding.

Bij incasso nooit opgeven!

11-09-2014 - 15:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
Uw klant kan uw vordering niet betalen? Wat dan?


Ontslag binnen de proeftijd

11-09-2014 - 15:15
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office

Bij het afsluiten van de arbeidsovereenkomst kunt u een proeftijd met uw werknemer afspreken. Binnen deze proeftijd mag u zonder opzegtermijn en zonder ontslagvergunning uw werknemer ontslaan. U bent wel verplicht de reden van het ontslag aan de werknemer mee te delen (als de werknemer daarom vraagt).

Hoe lang duurt de proeftijd?

De maximale lengte van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Arbeidsovereenkomsten langer dan zes maanden en één dag en voor de duur van een project, kan het volgende worden afgesproken:

Pagina's

11-09-2014 - 15:45
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
11-09-2014 - 15:45
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
11-09-2014 - 15:45
Maaike Blankert

Door: Maaike Blankert
11-09-2014 - 15:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
11-09-2014 - 15:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
11-09-2014 - 15:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
11-09-2014 - 15:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
11-09-2014 - 15:30
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
11-09-2014 - 15:15
Blue Legal Office

Door: Blue Legal Office
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: