Werktijdverkorting, of toch deeltijd-ww?

Die regeling die vroeger deeltijd-WW werd genoemd, wordt sinds 1 oktober 2021 de werktijdverkorting genoemd. Wat houdt deze regeling in en wanneer kunt u er als werkgever aanspraak op maken?

Werktijdverkorting is wettelijk geregeld in ‘beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004’ en houdt in dat werknemers een tijdelijke WW-uitkering kunnen ontvangen voor de uren die zij niet kunnen werken. Dit betekent dat de werknemers dus gedeeltelijk blijven werken en gedeeltelijk niet werken.

Wanneer heeft u er recht op?

Ten eerste moet er sprake zijn van een situatie met tijdelijk minder of geen werk.
U moet dan voor een periode van minimaal 2 en maximaal 24 weken minstens 20% minder werk hebben. Op het moment dat u dan te maken heeft met omstandigheden die niet onder het normale ondernemers risicogevallen kan het zo zijn dat uw werknemers een tijdelijke WW-uitkering ontvangen wegens werktijdverkorting. U kunt denken aan schade aan uw bedrijf door brand of overstroming. Dit valt niet onder het normale ondernemersrisico.

Als de genoemde situatie zich voordoet en u wilt aanspraak maken op een werktijdverkorting, dan moet hiervoor een vergunning aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze kunt u vrij simpel aanvragen door middel van een formulier in te vullen en vervolgens in te dienen via de website van het ministerie.
De vergunning geldt maximaal 6 weken. Mocht de situatie in 6 weken weer verbeteren, dan kunnen uw werknemers weer aan het werk. Mocht dit niet het geval zijn, kunt u verlenging van de vergunning aanvragen bij het ministerie van SZW. Als u die vergunning vervolgens toegewezen heeft gekregen, moet u dit binnen twee dagen melden bij het UWV.

Nadat u de melding werktijdverkorting bij het UWV heeft gedaan, vraagt u voor uw werknemer een tijdelijke WW-uitkering aan. Deze aanvraag doet u ook bij het UWV en dit kan binnen 1 week na afloop van de vergunning. Het is bovendien belangrijk dat uw werknemer aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen. Voldoen ze aan de voorwaarden? Dan maakt het UWV de WW-uitkering aan u over en betaalt u de WW-uitkering aan uw werknemer door.

Voordelen van de werktijdverkorting:

Hoewel we merken dat veel werkgevers niet bekend zijn met de regeling voor werktijdverkorting, zitten er diverse voordelen aan deze regeling voor een werkgever. Als werkgever betaalt u minder salaris en zakken uw loonkosten. Dit kan uw bedrijf bescherming en haar kans op overleven vergroten. Daar tegenover staat dat uw werknemers wel volledig in dienst blijven en u goede krachten niet kwijtraakt op deze krappe arbeidsmarkt. Werknemers hebben tijdens deze periode ook meer vrije tijd, waardoor ze zich kunnen wijden aan dingen die ze normaal zouden laten vallen. Daarnaast kan een werknemer zich laten bijscholen tijdens werktijdverkorting, wat voor zowel de werkgever als werknemer erg gunstig kan uitpakken.

De nadelen ervan:

Het nadeel voor werknemers is dat zij minder inkomsten binnenkrijgen. De keus om van baan te veranderen is dan niet heel onwaarschijnlijk. Daarnaast kan verplichte vrije tijd ook psychologische problemen met zich mee brengen. Ook blijkt het systeem omslachtig te zijn en duurt het relatief lang voordat de aanvraag volledig wordt toegekend. Dit komt omdat de aanvraag voor de vergunning bij het SZW gedaan wordt en de WW-aanvraag bij het UWV.

Kortom, de werktijdverkorting kan voor veel voordelen zorgen voor u en uw werknemers op het moment dat uw bedrijf in een situatie verkeerd wat niet onder het normale ondernemersrisico valt. Er zijn ook zeker nadelen aan de werktijdverkorting, maar naar onze mening weegt dit niet op tegen de voordelen. Verkeerd u in een positie waarin u denkt dat u aanspraak kan maken op de werktijdverkorting, neem hierover dan gerust contact met ons op!

Hulp nodig bij uw Arbeidsrechtelijke zaken? Onze specialisten denken met u mee, een telefoontje kost niets! Blue Legal denkt graag met u mee.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!