Uitleg van het woord dierhouderij uit een verplichtstellings besluit - Blue Legal

Uitleg van het woord dierhouderij uit een verplichtstellings besluit

Veel bedrijven vallen onder de verplichtstelling van een pensioenfonds of CAO. Hoewel hier voordelen aan verbonden zitten, ervaren werkgevers die verplichtstelling vaak als een belemmering. Regelmatig worden er discussies gevoerd over de uitleg van zo’n verplichtstelling met de vraag of een werkgever zich verplicht moet aansluiten of niet.

Laatst kwam er nog een opmerkelijke kwestie voorbij. De rechtbank en het hof oordeelden dat het houden van vissen niet onder het begrip dierhouderij vallen. Maar: vissen zijn toch dieren?

Wat was er aan de hand? De bedrijfsactiviteit van de werkgever houdt in dat zij kaviaar oogst en verkoopt. In een bedrijfshal houdt de werkgever hiervoor steuren (vissen). Reden voor het bedrijfstakpensioenfonds voor de Landbouw om te oordelen dat er sprake is van dierhouderij en zij vordert van de werkgever de pensioenpremies vanaf 2012.

Het pensioenfonds beargumenteerde haar standpunt redelijk simpel met het feit dat vissen met dieren geassocieerd worden en dus onder het begrip dierhouderij vallen.

De kantonrechter en het Hof zien dit iets anders (en wat ingewikkelder). Volgens de verplichtstelling moet het gaan om activiteiten in de ‘agrarische sector’. Wat er precies onder de agrarische sector valt, wordt in de verplichtstelling met verschillende voorbeelden omschreven. Een van de voorbeelden is dierhouderij, maar ook glastuinbouw, paddenstoelenteelt etc. Volgens het Hof hangt geen van deze voorbeelden samen met visserij of met de kweek van vissen of schaal- en schelpdieren. Het Hof voegt er nog aan toe dat de voorbeelden allemaal te maken hebben met ‘droog’ en niet met ‘nat’. Ten slotte blijkt uit de algemene verplichtstellingsbeschikking dat het gaat om de agrarische en groene sector, zoals bijvoorbeeld landbouw. Visserij en kweek van vissen wordt met ‘blauw’ geassocieerd.

De achtergrond en intentie van de verplichtstelling spelen dus een grote rol en enkel een taalkundige uitleg van ‘dierhouderij’ wordt in dit geval onvoldoende geacht. Het pensioenfonds wordt in het ongelijk gesteld en de werkgever is geen pensioenpremies verschuldigd.

Misschien herinnert u het laatste seizoen van Boer Zoekt Vrouw nog: Boer Mark kweekte Tilapia in Zambia. Stel dat hij dit in Nederland zou doen, zou hij dus niet onder de verplichtstelling van het pensioenfonds van de landbouw vallen, omdat er geen sprake is van een dierhouderij in de agrarische sector. Boer Zoek Vrouw stelt blijkbaar andere, misschien wel wat modernere, criteria aan de boeren.

Heeft u zelf ook vragen over de verplichtstellingbepaling van een pensioenfonds of CAO of wordt u ook steeds benaderd door een pensioenfonds dat u onder de verplichtstelling zou vallen? Ik kom graag in contact met u.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.