Reorganiseren moeilijk?

We leven in een roerige tijd midden in een wereldwijde pandemie met de daarbij behorende ingrijpende gevolgen voor onze economie. Na alle mogelijke scenario’s te hebben onderzocht, blijkt er maar één antwoord mogelijk; er moet gereorganiseerd worden. Een reorganisatie is vaak minder ingewikkeld dan velen denken. Wel is het een belangrijk besluit voor de gehele onderneming, hoe pakt u een reorganisatie aan?

Logischerwijs beginnen we bij het begin. Het formele besluit tot de reorganisatie. Binnen de onderneming moet een dergelijk besluit tot stand komen en moet hier goedkeuring op komen. Het is belangrijk in een vroegtijdig stadium al de mogelijkheden tot reorganisatie te onderzoeken. Daarbij is het belangrijk de juiste strategie te kiezen en de reorganisatie op correcte wijze aan te vliegen.

Een ontslagaanvraag dient u in bij het UWV middels de ontslagformulieren A, B en C. Soms moet u voor die tijd al de vakbonden en/of de OR hebben geraadpleegd. Binnen 2 maanden kunt u van het UWV goedkeuring voor het ontslag krijgen, maar voordat u een ontslagaanvraag indient kunt u ook proberen of de werknemer(s) willen instemmen met hun ontslag d.m.v. een vaststellingsovereenkomst.
Omdat er vaak ingrijpende gevolgen voor veel mensen aan een reorganisatie verbonden zijn, heeft het UWV bepaalde Uitvoeringsregels opgesteld omtrent het “ontslag wegens bedrijfseconomische redenen”. Het besluit moet hierop aansluiten en duidelijk onderbouwen waar de noodzaak tot reorganiseren op gebaseerd is. Tevens zal het proces ook een stuk soepeler verlopen wanneer in deze voorfase al verschillende cruciale onderwerpen, zoals peildatum, bedrijfsvesting, mogelijke herplaatsing, etc., besproken worden binnen het bestuur. Dit geeft later in het proces meer duidelijkheid.

In een reorganisatie komt u allerlei begrippen tegen. Zo is er het begrip ‘afspiegelen’. Dit ziet op het bepalen van welke werknemers er voor ontslag in aanmerking komen. Bij het afspiegelen wordt bepaald in welke volgorde er afscheid genomen wordt van het personeel. Ook is er het begrip ‘Sociaal Plan’, een sociaal plan kan worden opgemaakt om (collectieve) regelingen en voorzieningen te treffen voor werknemers die getroffen worden door de reorganisatie.

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de werknemers die vertrekken. Maar wellicht nog belangrijker is om (positieve) aandacht te besteden aan degene die achter blijven. Soms ontstaat er angst op de werkvloer vanwege de baanonzekerheid bijvoorbeeld, dit kan leiden tot minder betrokkenheid, minder loyaliteit, toename (ziekte)verzuim, etc.

Kortom, met de juiste voorbereidingen hoeft een reorganisatie niet lastig te zijn. Om het voor u nog makkelijker te maken hebben wij op onze speciale Blue Restructering pagina een handige boodschappenlijst opgesteld. Hierin zijn alle documenten opgenomen die u nodig zult hebben voor een bedrijfseconomisch ontslag. Wilt u meer blogs lezen over reorganiseren? Bekijk dan hier de blogreeks over ‘Reorganiseren: de blauwdrukken

Vragen of opmerkingen?

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!