Vist de docent in het regeerakkoord (opnieuw) achter het net? - Blue Legal

Vist de docent in het regeerakkoord (opnieuw) achter het net?

Eerder schreef ik u dat binnen het bijzonder onderwijs de vervangingspool van docenten steeds leger werd. Na een noodkreet van de sociale partners heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dat in de maanden januari, februari en maart van 2017 en 2018 tijdelijke contracten voor ziektevervanging niet meetellen voor de ketenregeling. Wat is van deze tijdelijke maatregel overeind gebleven in het regeerakkoord?

Inmiddels weten we dat het regeerakkoord in arbeidsrechtelijke zin een aantal uitgangspunten kent. Vast werk moet minder vast gemaakt worden en flexwerk minder flex. Het is de ambitie van dit kabinet dat meer mensen aan het werk gaan in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en dat zelfstandigen de ruimte krijgen om te ondernemen.

Het kabinet wil dit realiseren met diverse maatregelen. Zo komt er een cumulatiegrond voor ontslag en krijgen werknemers in dat geval een hogere ontslagvergoeding, wordt er meer balans gebracht in de transitievergoeding, wordt de duur van de ketenregeling weer opgerekt naar 36 maanden, zijn er mogelijkheden gecreëerd om een langere proeftijd te bedingen, wordt voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) de loondoorbetalingsperiode bij ziekte verkort tot een jaar, komt er een wetsvoorstel voor payrolling en wordt de wet DBA vervangen. Allemaal maatregelen waar wij uitgebreid bij stil zullen staan tijdens ons arbeidsrecht seminar op woensdag 22 november a.s.

De vraag is echter of docenten ook van deze nieuwe plannen profiteren.

In het regeerakkoord staat dat er 270 miljoen euro vrij gemaakt wordt voor modernisering van de cao primair onderwijs, waarbij de arbeidsvoorwaarden verbeterd worden in ruil voor een ‘modernisering’ (lees: versobering) van de bovenwettelijke uitkeringsregelingen. Tevens komt er 450 miljoen euro beschikbaar om de werkdruk in het primair onderwijs te verlagen. En last but not least worden in het primair onderwijs tijdelijke contracten voor invalkrachten in verband met vervanging wegens ziekte uitgezonderd van de ketenregeling.

Allemaal maatregelen gericht op docenten in het primair onderwijs. Toch is voor deze groep docenten “het financiële gebaar” in het regeerakkoord een druppel op een gloeiende plaat. Niet geheel verrassend is het verder dat docenten uit het voortgezet onderwijs klagen over het feit dat voor hen geen extra geld is vrijgemaakt, terwijl ook binnen het voortgezet onderwijs een lerarentekort is en de werkdruk onevenredig hoog is.

Voor de docenten is het duidelijk: aan hun positie is in het regeerakkoord nauwelijks aandacht besteed. De kans is dus aanwezig dat er binnen diverse onderwijssectoren (weer) gestaakt gaat worden. Of dit tot de gewenste ontwikkelingen zal leiden? We zullen het zien. Ik houd u in ieder geval op de hoogte.

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.