De personeelsvennootschap minder aantrekkelijk door de WAB? - Blue Legal

De personeelsvennootschap minder aantrekkelijk door de WAB?

De WAB heeft grote consequenties voor payrollers. Naast de wijzigingen die per 1 januari 2020 zijn ingegaan, is de regelgeving over pensioen voor payrollers een ingrijpende voor 1 januari 2021. De WAB raakt daarmee ook de personeelsvennootschappen, het intraconcern detacheren.

Voor de WAB bestond er geen wettelijke onderscheid tussen uitzenden en payrollen, maar vanaf nu is er wel degelijk een onderscheid. Er is sprake van payrollen indien er geen allocatiefunctie is en de relatie tussen de payrollwerknemer en de inlener exclusief is. De payrollwerknemers worden door de WAB beter beschermd met als doel dat de kloof tussen vast en flexibel personeel kleiner wordt. Dit betekent o.a. gelijke arbeidsvoorwaarden en een adequaat pensioen. Die tweede eis gaat vanaf 1 januari 2021 in en daar heb ik eerder al over geschreven.

Op dit moment geldt voor uitzenden, detacheren en payrollen een verplichte deelneming in het StiPP. De personeelsvennootschappen waren hier expliciet van uitgezonderd zodat het wellicht betekent dat uw personeelsvennootschap niet verplicht bij het Stipp hoeft aan te melden. De werkingssfeer van de verplichtstelling van het StiPP zal aangepast worden en ook payrollers vallen niet meer onder de verplichtstelling.

Naar verwachting zal de personeelsvennootschap nog steeds niet onder de verplichtstelling van het StiPP vallen als de werkingssfeer wordt aangepast. Echter zijn er wel twee andere belangrijke effecten met de invoering van de WAB.

De personeelsvennootschap die niet als uitzender maar als payroller wordt gekwalificeerd, heeft gelet op de wetswijziging meer vrijheid om ook buiten het concern te detacheren, immers wordt sowieso al niet voldaan aan de verplichtstelling als er sprake is van payrollen. Het StiPP kan daartegen niet direct in actie komen.

Anderzijds betekent geen aansluiting bij het StiPP wellicht wel dat er sprake moet zijn van een adequate pensioenregeling voor het personeel. De WAB zegt namelijk expliciet dat het aanbieden van adequaat pensioen ook geldt voor de situatie waarin bedrijfsmatig arbeidskrachten binnen het concern ter beschikking worden gesteld, aldus de Waadi. Mogelijk komt er dus in plaats van het StiPP een veel duurdere pensioenregeling om de hoek. Een adequaat pensioen betekent namelijk dat er een pensioen aan de werknemers aangeboden moet worden wat gelijk is aan het personeel van de inlener of een eigen regeling die voldoet aan wettelijke minimumeisen.

Bij veel ondernemingen was het juist aantrekkelijk om een personeelsvennootschap op te zetten dat de werkgever zich niet strikt aan de regels hoefde houden voor wat betreft pensioen en de cao. Door de WAB is het intraconcern detacheren en de personeelsvennootschap in een minder aantrekkelijk daglicht komen te staan, alhoewel het nog steeds voordelen kent.

Stel vrijblijvend uw vraag! Een telefoontje kost niets.

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!