De OR en de ondernemer in gevecht? Zeker niet! 3/7

De ondernemer is van plan om een andere onderneming over te nemen of om te fuseren. Wat is de rol van de OR hierbij? Op basis van de wet heeft de OR verschillende bevoegdheden, waaronder ook het recht om advies te geven aan de ondernemer over overnames en fusies. Maar voordat het adviesrecht van toepassing is, dient de gang van zaken binnen de onderneming al besproken te worden tijdens de overlegvergaderingen waaraan de ondernemer en de OR deelnemen. Deze overlegvergaderingen moeten minstens tweemaal per jaar plaatsvinden. De ondernemer doet tijdens deze vergaderingen de mededeling over de besluiten die hij in voorbereiding heeft en waarover de OR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Dus óók wanneer het aankomt op een overname of fusie (M&A).

In welke fase moet de OR benaderd worden?

Uit de praktijk volgt dat het soms onduidelijk is wanneer de OR dan benaderd moet worden. Is dat al tijdens de onderhandelingen met een andere partij of pas na het ondertekenen van een intentieovereenkomst? In de wet staat dat het in ieder geval moet plaatsvinden in de fase dat er sprake is van een voorgenomen besluit. Het advies aan de OR moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Tegelijkertijd moet het voornemen van de ondernemer ook concreet zijn. Dat wil zeggen, het voornemen moet uitvoerbaar zijn en de OR moet het ook kunnen beoordelen. In de praktijk verleent de ondernemer gedurende het proces informatie aan de OR en vraagt de ondernemer vóór het tekenen van een Share Purchase Agreement (SPA) advies. Op die manier kan de OR effectief invloed uitoefenen op het voorgenomen besluit van de ondernemer en kan de OR er ook al iets van vinden.

Dit is de derde blog in de reeks ‘Inspraak kan lonen’. Wilt u meer weten over medezeggenschap, klik dan hier om onze Blue Paper Medezeggenschap raadplegen. Bij vragen helpt Blue Legal

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!